БДФ е мост между дарителите и гражданския сектор

22.03.2024 | Бюлетин

Когато през 2005 г. се присъединих към „Отворено общество“, екипът на Българския дарителски форум (БДФ) се помещаваше в офиса на института. Често обсъждахме неформално различни аспекти от дейността на Форума. Тогава една от горещите теми беше създаването на дарителската платформа DMS. В основата й беше опитът на чешкия дарителски форум. Голяма тема беше и това, как да се калибрира ролята на БДФ като организация, която, от една страна, да представлява донорите, включително корпоративните, в публичния разговор, а от друга страна, да остане свързана с неправителствените организации, повечето от които са получатели на донорска подкрепа. В крайна сметка БДФ се превърна в мост и посредник между формиращата се и нарастваща общност от дарители в България и гражданския сектор.   

В първите години очакването към БДФ беше да стимулира формирането на дарителска култура, обърната с лице към потребностите на гражданските организации. Форумът допринесе много за изпълнението на тази задача, но има още много работа за вършене. Дарителството в нашата страна остава доминирано от каузи, свързани с образованието, здравеопазването, спорта, културата. През последните години станахме свидетели и на вълна от съпричастност при бедствия или други сътресения, каквито бяха епидемията от COVID-19 и бежанската криза, предизвикана от войната на Русия срещу Украйна.  

Дарителството в България обаче все още остава плахо и неразвито по отношение на подкрепата за организации и каузи, свързани със защита на човешките права, отстояване на демократичните ценности и упражняване на граждански контрол над властите. Ангажирането на местните дарители с непопулярни и неудобни, но ценностно мотивирани каузи, както и с такива, свързани с риск от конфронтация със силните на деня, остава нерешена задача. 

През изминалите 20 години Дарителският форум беше една от активните организации, които се застъпваха за подобряване на средата за работа на гражданския сектор. Често беше сред първите, които реагираха на опити за рестриктивно законодателство. С това БДФ помагаше на всички неправителствени организации. 

Днес Форумът  е застъпник за гражданския сектор пред държавните институции и корпоративните дарители. Организация, която стимулира местното дарителство и посредничи между дарителите и нуждите на гражданските организации, които работят на терен. 

През следващите 20 години очаквам повече от същото. Понякога предизвикателството не е как да направиш нещо по-добре или нещо повече, а как да продължиш да правиш това, което вече правиш достатъчно добре.