БДФ дава усещане за общност

22.03.2024 | Бюлетин

Преди 20 години в България имаше истински подем на гражданската активност – ставаха все повече организациите, които работеха усърдно за позитивна социална промяна и в подкрепа на различни уязвими групи. Нарастващото значение на неправителствения сектор и сериозният ефект от неговия принос за подобряване живота на хората в една или друга област родиха необходимостта от дългосрочен поглед върху развитието на филантропията, набирането на средства и създаването на фондове за подпомагане на нуждаещи се там, където държавата не можеше да стигне. 

Така се роди Българският дарителски форум (БДФ). Той се появи в точния момент, за да даде тласък на дарителството в България и да изпълни задачите, с които отделните дарители не можеха да се справят поотделно. Фондация „Партньори – България“ се включи в учредяването на Форума с очакването да се разработят различни модели за набиране на средства за  важни каузи и да се привлекат корпоративни дарители – нещо, в което екипът на БДФ постигна видим успех. Форумът направи още нещо много важно – даде ни усещането за общност, в която се подкрепяме взаимно.   

Днес БДФ е утвърдена организация на големите дарители в страната и изпълнява важна мисия: той помага на много компании да включат дарителството в политиката си за социална отговорност и на много хора да превърнат дарителския жест  в съществена част от начина си на живот. 

Вярвам, че през следващите години все повече компании и сдружения ще припознаят БДФ като организацията, членството в която им носи добавена стойност, а политиките по отношение на дарителството ще се подобряват, така че всеки дарител да получава заслуженото признание.