„Аурубис България“ осигурява 2,25 млн. лв. за дейности в подкрепа на Пирдоп, Златица и Антон

05.04.2024 | Новини

„Аурубис България“ осигурява 2,25 млн. лв. за дейности в подкрепа на развитието на Пирдоп, Златица и Антон в рамките на новите партньорски програми с трите общини в Средногорието. Компанията е сключила рамкови споразумения на стойност от по 1 млн. лв. с общините Пирдоп и Златица и 250 000 лв. с община Антон.

Приоритети в програмите са образованието, културата, социалните дейности и здравословният начин на живот.

Осигуряват се средства за подобряване на условията за образование в училищата „Саво Савов“ и „Тодор Влайков“ в Пирдоп, „Св. Паисий Хилендарски“ и професионалната гимназия в Златица, детските градини в Пирдоп, Златица и Душанци, за социални стипендии и столово хранене на ученици в Златица. Продължава подкрепата за лекарските кабинети в селата Карлиево, Църквище и Петрич и медицинските центрове в Пирдоп и Златица. Извън обхвата на програмите компанията подпомага МБАЛ-Пирдоп.

Предвидено е изграждането на нови детски площадки в Антон, Душанци и Пирдоп, на енергийноефективно улично осветление в Антон и система за видеонаблюдение в Душанци. Осигурен е бюджет за читалищата в Пирдоп, Златица, Душанци, Петрич, Църквище и Карлиево. С предоставените средства ще се подкрепят и културни инициативи, спортни дейности, самодейни състави и социални клубове в региона.

Споразуменията бяха подписани между кметовете на Пирдоп – Ангел Геров, Златица – Любомир Цветков, Антон – Андрей Симов и Тим Курт – изпълнителен директор на „Аурубис България“ и Ивайло Георгиев – ръководител Устойчивост и връзки с институциите в компанията.

Срокът за изпълнение на проектите в Пирдоп и Златица е година и половина – до септември 2025 г., в община Антон – до септември 2027 г.