Фондацията на TELUS International Bulgaria кани граждански организации да кандидатстват за финансиране на идеи

16.10.2023 | Новини

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ кани фондации, сдружения, читалища и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват със свои проекти, фокусирани върху здравеопазване, образование или околна среда.

В настоящия кръг ще бъдат разпределени над 120 000 лева за социалнозначими проекти в полза на местните общности в България. Максималната сума на подкрепа на един проект е 15 000 лв. Тази година, фондацията на TELUS International разпределя отново общо 170 000 лв. в рамките на две отворени покани. По време на проведеното заседание през април, журито на фондацията гласува за 5 социалнозначими проекта, финансирани на обща стойност от близо 50 000 лева.

Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 1 ноември (сряда), 2023 г. Всички подробности и формуляри за кандидатстване може да бъдат намерени на интернет страницата на фондацията: www.communityboardbulgaria.org

През 2022 г. кандидатстваха над 150 проекта от 60 населени места в страната. За финансиране, с обща стойност  от 170 000 лв., се класираха 13 социалнозначими проекта, в подкрепа на над 100 000 души. Сред подкрепените проекти бяха такива за засаждане на защитени градини за градско земеделие от младежи с интелектуални затруднения; създаване на социална кухня от и за хора, борещи се със зависимости; психологическа подкрепа за деца с онкохематологични заболявания и възрастни с редки болести, както и създаване на чатбот за подкрепа, информираност и превенция от насилие и токсичност във взаимоотношенията.

От създаването си през 2015 г. фондацията на TELUS International Bulgaria е финансирала с приблизително 1,3 млн. лв. 157 проекта: 72 за образование, 60 за здравеопазване и 25 в сферата на околната среда. През 2021 г. дейността на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ е отличена като „Най-добра дарителска програма“ на Годишните награди на Българския дарителски форум.

Може да свалите документите за кандидатстване и оттук:

Формуляр за кандидатстване 

Финансов формуляр

Моля, проверете и дали имате налични следните документи, които при необходимост може да бъдат изискани от Вас:

  • Регистрация на организацията с нестопанска цел, в обществена полза
  • Регистрация на БУЛСТАТ
  • Регистрация в Търговски регистър и регистъра за ЮЛНЦ към датата на кандидатстване