Стипендиантската програма „Готови за успех“ на BCause набира кандидати

21.08.2023 | Новини

Фондация BCause обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2023-2024 година. Срокът за подаване на документи е 11 октомври. Програмата подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ

За стипендия могат да кандидатстват ученици, които ще бъдат 11 или 12 клас през учебната 2023-2024 година. Стипендията е в размер на 1500 лв. (10 месеца по 150 лв.). Кандидатите трябва да имат успех от предходната учебна година не по-нисък от Отличен 5,50, а студентите – не по-нисък от Мн.добър 5,00.

ЗА СТУДЕНТИТЕ

Приоритет на програмата продължават да са студентите, обучаващи се в медицински специалности – медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Запазват се специалните стипендии. За тях могат да кандидатстват студенти от всички специалности, които са в особено затруднение, ограничения и трудности да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще подпомогнем младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции, или имат физически увреждания.

Размерът на стипендиите за студенти e 3000 лева годишно (10 месеца по 300 лв.). Студентите могат да кандидатстват за повече от един вид стипендия, но ще им бъде присъдена само една годишна стипендия.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА

От тази учебна година канидатстването става само онлайн. Кандидастването е на две стъпки:

Стъпка 1: Онлайн формуляр.

Стъпка 2: Изпращане на изискваните документи като прикачени файлове на gb.es1709597573uacb@1709597573eciff1709597573o1709597573

Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 31 октомври 2023 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения. Подробности можете да прочетете на сайта на фондацията.

#ЧленовеНаБДФ