Стартира новото издание на „Научи се да даряваш“ 2023/24 г.

17.05.2023 | Новини

Ако сте учител, който има интерес към темата за дарителството и доброволчеството и харесва иновативни образователни подходи, програмата „Научи са да даряваш“ е за вас.

Търсим учители, които искат да станат част от нея през2023/2024 учебна година.

Какво представлява програмата?

„Научи се да даряваш“ е базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум за осма поредна година. Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности. Включва още много и разнообразни теми, ключови за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, толерантността към различието, спазването на човешките права, участието ни в демократичните процеси, реакции при природни и хуманитарни кризи, развитие на лидерски умения и т.н. Програмата по естествен начин въвлича децата, родителите и местната общност в съвместни инициативи и проекти.

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните теми в програмата. Тематичният им обхват е изключително разнообразен, а предложените подходи и дейности насърчават учениците да участват активно, да допринасят с идеи и креативност. Силно препоръчително е включване на външни гости за споделяне на опит по различните теми (дистанционно или в класната стая). Учителите имат ментор от екипа на БДФ, който помага в разработването на темите и избора на външните гости. Съвместно се обсъждат идеи за подготовката и реализирането на практическите проекти и създаването на кратки новини, свързани с програмата.

Какъв е ефектът?

Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата повишават успеха си, имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, климатът в клас се подобрява; децата стават по-внимателни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят. Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата, учителите придобиват нов поглед към дарителството и доброволчеството, експериментират с нови подходи, които включват граждански организации, експерти, институции, медии.

За кого е програмата?

За учители – класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, както и училищни психолози, които имат интерес към посочените теми.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да попълните формуляр до 13 юни 2023 г. тук: https://forms.office.com/e/N8U3NZQ7Eb

Други предимства за участниците

Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно обучение през юли в София (7 – 9 юли). Транспортът, настаняването и храната се обезпечават от БДФ.
При желание от страна на участниците в обучението, те могат да получат кредити от съответните регионални управления на образованието (РУО), след изготвяне на необходимите документи, свързани с обема часове по програмата, от наша страна. Документите е необходимо да бъдат внесени в конкретен срок в РУО, към което е съответното училище.

„Научи се да даряваш‘ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Изданието на “Научи се да даряваш” за 2023/2024 г. се реализира в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).