Програмата „Предприемачи в науката“ е отворена за кандидатстване

21.03.2023 | Новини

Програмата „Предприемачи в науката“ на фондация „Карол Знание“ е отворена за кандидатстване. В нея могат да участват студенти, докторанти и учени, чиито научни проекти имат практическа приложимост, социално и екологично въздействие и са с фокус Impact Investing.

Срокът за кандидатстване е 3 септември 2023 год. Нужно е попълване на формуляр, който се изпраща до gb.ll1714032262orak@1714032262egdel1714032262wonk1714032262.

Програмата стартира през 2018 година, за да подкрепя млади български учени. Неин фокус през последните години е Impact Investing – бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвращаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.

Проектите със социално въздействие може да бъдат в секторите здравеопазване, микрофинансиране, продоволствена сигурност, зелена и чиста енергия, жилищно строителство.

предприемач в науката

Проектите за въздействие върху околната среда може да включват решения, свързани с изменение на климата, включително недостиг и опазване на ресурсите, енергийна ефективност, чиста вода, устойчиво земеделие, храни и дървен материал.

Програмата се състои от два елемента – обучителна програма и конкурс с награден фонд от 30 000 лева, в който се допускат само участвали в програмата учени.

В обучението „Предприемачи в науката“ са включени са теми, които дават практически знания и умения, представят лични истории на успеха в предприемачеството, добри практики за стартиране на технологичен бизнес или спин-оф компании, комуникиране на научната дейност, представяне на научни идеи пред бизнеса. През 2023 година то ще се проведе в периода 20 септември – 6 декември присъствено.

Лектори и ментори в програмата са предприемачи и мениджъри от корпоративния сектор, хора с научни титли, изградили собствен бизнес, учени, с опит в трансфера на технологии, финансирането на проекти, българи – учени и предприемачи, работещи в различни точки на света.

Обучителната програма ще се проведе от 20 септември до 6 декември.

Лекциите ще са в сряда, от 10 до 12 часа, присъствено, в библиотеката на Карол, а конкурсът „Предприемач в науката“ ще се проведе на 13 декември 2023 г.

Повече за програмата, нейния график и условия за участие можете да прочетете на сайта на фондация Карол Знание.

#ЧленовеНаБДФ