Отворени са номинациите в Годишните награди на биоразнообразието

31.05.2023 | Новини

Българска фондация „Биоразнообразие“ присъжда Годишните награди за биоразнообразието от 2006 година с идеята да се отличат най-ярките постижения и да бъдат популяризирани природозащитните успехи и инициативи в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата.

Вече започна набирането на номинации за Годишни награди за биоразнообразието и климата 2023 под надслов „Непримиримите примери“. Срокът за кандидатстване е до 30 юни 2023 г. 

Граждани, журналисти, неправителствени организации, институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в една или повече от следните категории:

1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени

3. Активист за природата

4. Инициативи с локално значение

5. Политик с най-голямо внимание към българската природа

6. Награда за отговорни бизнеси

Можете да подадете вашите номинации във всички категории, придружени с кратка обосновка и снимки като попълните този онлайн формуляр до 30 юни 2023 г.