НПО Инфобанка среща дарители и каузи

28.04.2023 | Новини

НПО Инфобанка е инструмент, създаден от Български дарителски форум, за да оптимизира взаимодействието между компании, които искат да подкрепят важни за тях каузи и организации, които имат нужда от ресурси (материални, доброволчески, финансови).

От 2021 г. онлайн платформата събира актуална информация за нуждите на НПО, в отговор на които изпраща информация за свободни ресурси, които социалноотговорни бизнеси искат да предоставят, както и актуални възможности за финансова подкрепа, от които НПО в различните сфери биха могли да се възползват.

Последното дарение, предоставено чрез Инфобанката, е на офис-мебели, дарени от УниКредит Булбанк. Информация до него достигна до всички регистрирани организации в платформата, а получените заявки само в първите два дни бяха над 25. Банката предостави работни и посетителски столове и работни маси в отлично състояние, които достигнаха до 6 организации.

Фондация „Помощ за Украйна“ използва дарението за Образователно-интеграционен център „Украински Вулик“, в който украинци помагат на украинци, за да се социализират по-бързо, да научат български език, да си намерят работа и устроят живота си. Народно читалище „Отец Паисий-1893“- гр. Велинград, успя да поднови всички столове и маси в репетиционната зала, в която работят Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав „Д. Мечев“ и самодейците от Смесен градски хор „Николай Гяуров“.

Сдружение „Инкреда“ и фондация „За Нашите Деца“ използват мебелите за подобряване условията за работа на своите служители, а Институтът по Биология и Имунология на Размножаването към БАН обзаведе работна зала за срещи. Сдружение „Отворени обятия“ работи усилено по създаване на интеграционен център за потърсилите закриля у нас украински бежанци на територията на Община Оборище и предоставеното дарение ще се използва за неговото обзавеждане.

„Даряването на оборудване от бизнеса е страхотна идея. От една страна чрез препредаване на функциониращо офис оборудване се намалява въглеродният отпечатък, от друга страна е в помощ на нуждаещи се организации. Но една страхотна идея може да остане само идея, ако партньори като БДФ, чрез платформата НПО Инфобанка не я реализират с целия нужен организационен ресурс и работа. Бързо и професионално превръщат тази идея в работещо решени и за УниКредит Булбанк винаги е удоволствие да си партнираме.“ коментира Аделина Пеева, Мениджър „Спонсорства и събития“ в УниКредит Булбанк.

НПО Инфобанка е разработена в рамките на проект „Знание за устойчивост“ и надградена в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепени от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).