Над 2 млн. лв. ще разпредели БФЖ към 25 организации от гражданския сектор

11.12.2023 | Новини

2 101 752 лв. ще разпредели Български фонд за жените (БФЖ) към 25 организации от гражданския сектор по линия на програма „Мисия: възможна“, част от проекта BIRDS in BG, за укрепване на стратегическото развитие и повишаване на устойчивостта на гражданското общество в страната.

138 организации (от 150 поканени) участваха във втория и финален етап на конкурса. В него те имаха възможност да развият подробна дългосрочна стратегия за организационно развитие, включваща Теория на промяната, прогнозен бюджет и планове за фондонабиране, за изграждане на капацитет, самооценка на риска и др.

Одобрените организации във Фаза II на програма „Мисия: възможна“ за предоставяне на административно и организационно финансиране (core funding) са:

 • Фондация „Дигнита”
 • Младежка ЛГБТ Организация „Действие“
 • Фондация „Заслушай се“
 • Фондация Ресурсен център „Билитис“
 • Фондация „ЕМПРУУВ“
 • Сдружение „Леспектра“
 • Сдружение „ЛевФем“
 • Фондация „Асоциация Анимус“
 • Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“
 • Фондация „Глас – България“
 • Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО“
 • Българска платформа към Европейско женско лоби
 • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
 • Сдружение „Независима експертна мрежа – НИЕ“
 • Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
 • Фондация „Жени в действие“
 • Сдружение с нестопанска цел „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“
 • Фондация „Екатерина Каравелова“
 • Фондация „Партньори – България“
 • Сдружение „Библиофем“
 • Фондация „Будителките“
 • Сдружение „Хаячи“ с обществено полезна дейност
 • Фондация „Солидарност в действие“
 • Фондация „Елизабет Костова“
 • Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“

Седем от одобрените организации са новоучредени (регистрирани преди по-малко от три години). Осемнадесет са базирани в София, като някои от тях работят в цялата страна, а седем са регистрирани извън столицата: в Кюстендил, Велико Търново, Шумен, Карлово, Пловдив, гр. Нови Пазар, с. Друган. Научете повече за всяка от една от тях ТУК.

Процес на оценка:

След проверка на административното съответствие, всяка кандидатура беше разпределена към оценителна комисия, състояща се от двама експерти, работещи независимо един от друг. Средноаритметичната стойност на съвкупността от двата оценителни протокола на членовете на оценяващата едно предложение комисия сформира финалната оценка на дадена кандидатура. В случай на разминаване по-голямо от 30% между оценките на двамата експерти, съответната кандидатура беше разглеждана от трети оценител, а за класирането й се използва средният резултат от двата най-близки по точки резултата. 21 от кандидатурите преминаха през тази арбитражна процедура в рамките на Фаза II от конкурса, за да се сформира финалният им резултат.

Бъдещи възможности за финансиране:

Екипът на БФЖ благодари за всички подадени кандидатури в рамките на програма “Мисия: възможна” и поздравява одобрените. Организаторите допълват, че се надяват организациите, които не са одобрени в тази процедура, да кандидатстват в някои от предстоящите финансови колове на БФЖ за 2024 г. – програма „Отворени възможности“ и програма „Ценности“. Времевият график на отваряне на програмите може да следите на уебсайта на проекта: https://bgfundforwomen.org/bg/birds-in-bg/.

От БФЖ напомнят също, че предстои серия от тематични обучения за организационно развитие, със свободен достъп, за които можете да научите на страницата на проекта „BIRDS in BG”, в секция “Изграждане на капацитет”. Програмата на обученията се изготвя след анализ на заявените нужди на кандидатите в конкурса „Мисия: възможна“.

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и про-демократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.

“Мисия: възможна” е част от проекта BIRDS in BG за осигуряване на 360-градусова подкрепа на гражданския сектор в България, който БФЖ изпълнява съвместно с партньорите си от Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация Impact Drive. Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.