Мотивираме всяка организация да напредне в набирането на средства по свой начин и със свое темпо

20.02.2023 | Бюлетин

Eлица Баракова е изпълнителен директор на фондация BCause. От близо 25 години тя ръководи организацията, която управлява една от най-разпознатите онлайн платформи за набиране на средства – Платформата.бг.

  • Какво е ПЛАТФОРМАТА?

ПЛАТФОРМАТА е сайтът за онлайн дарителство на Фондация BCause, насочен към дарители и фъндрейзъри. Развиваме ПЛАТФОРМАТА като място за краткосрочни кампании и редовно дарителство и като пространство за онлайн дарителство от работното място. Тя е продължение на офлайн дарителските услуги на фондацията – популяризираме каузи, насочваме дарители, увеличаваме даренията за НПО. В сайта могат да се правят дарения с карти, по банков път и чрез PayPal. В края на 2017 година направихме ПЛАТФОРМАТА двуезична, за да отговорим на търсенето на дарители чужденци в България и българи в чужбина.

  • Защо я създадохте?

Започнахме с онлайн дарителство още от 2005 г. с вграждане на модул за даряване в сайта ни. По-късно разширихме възможностите с кампания „Да даряваш е чудесно!“, като включихме каузите на девет организации, а през 2015 г. изнесохме онлайн даренията извън сайта ни. За всичките години работа с НПО, добре познаваме кой, за какво и как работи в различните обществени полета. Можехме, а и имаше нужда, да представим по-добре и по-лесно каузите и организациите на дарители, които търсят проверени каузи, да потърсим гъвкави начини за привличането на дарителско внимание. Започнахме освен с апели и с фъндрейзинг събития по повод – рождени дни, сватби на инициаторите и слогана Дари с мен!, по-късно предложихме редовно дарителство и нашия списък от валидирани организации.

  • Кое определяте като успехи в процеса на развитието на Платформата.бг?

Какво постигаме до днес? Десетки организации създадоха кратки кампании и се възползваха от помощ, която идва от опита на екипа ни в набиране на средства. Даваме възможност на неформални групи – общности на алумни, хора, обединени около кауза да взаимодействат с дарителите си и да получат  „back office“ услуга за управлението на приходите и разходите по своята кампания. Може би най-известната и най-успешната от тях е Фондация „За доброто“, която започна като проект с няколко дарителски кампании на ПЛАТФОРМАТА, а след това се разви и регистрира като самостоятелна организация. Инициативата #BG4UA също избра да си партнира с ПЛАТФОРМАТА – не само заради техническата възможност на сайта да се дарява лесно, но и заради подкрепата на екипа на фондация BCause и опита ни с големи кампании.

Кризисни кампании с ПЛАТФОРМАТА са правили и Българският фонд на жените, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по време на COVID-19 кризата, бежанската вълна и наводнението в Карлово.

От 2019 г. започнахме да работим отблизо с група организации по техни конкретни кампании, като структурирахме помощта си в т.нар. „Акселератор“. В него фъндрейзъри се обучават, правят своите планове за набиране на средства и работят с ментор, докато управляват  кампанията си и набират популярност и дарения.

  • Какви инструменти ползва ПЛАТФОРМАТА и кои от тях работят най-добре?

На компаниите ПЛАТФОРМАТА предлага възможност да даряват заедно със служителите си за един или няколко проекта. Част от фирмите, с които работим, използват ПЛАТФОРМАТА за временни кампании, за да увлекат служителите си в даряване за актуални теми и проблеми – например при наводнения или друг вид кризи. Други работодатели предпочитат онлайн механизмите пред традиционното дарителство по ведомост чрез отчисления от заплатата. Вече 32 фирми направиха своите кампании, някои – ежегодно!

Освен това, което вече казах, за краткосрочните кампании и фирменото дарителство, тя предлага още една възможност – даряване от САЩ. Благодарение на споразумение с CAF Америка даренията за каузите в нея ползват данъчни облекчения в САЩ. Данъчната бележка идва направо в имейла на дарителя, а това е важно за данъкоплатците там. Съвсем скоро, Академията „Никола Тесла“ сподели, че са избрали да правят кампания в ПЛАТФОРМАТА, заради съвета на свой дарител в Америка. Това е ценно доверие, което сме изградили, а и една практична възможност за достъп до огромния американски дарителски „пазар“.

  • От ваш опит – какъв тип каузи печелят най-много съмишленици?

На този въпрос има отговор първо в статистката за нагласите на дарителите в България. Апелът за бебе, което може да загуби живота или здравето си, печели мигновено вълна от подкрепа. Кампании на здравни и социални теми имат най-голям шанс.

ПЛАТФОРМАТА, обаче, е част от подкрепящите и развиващите услуги на Фондация BCause. Това не е нито само инструмент, който всеки да използва според уменията си, нито пък място на безграничните обещания за бърз и лесен успех без участие на каузата. Мотивираме всяка организация да напредне в набирането на средства, по свой начин и със свое темпо. В практическите обучения, за които споменах, помагаме да надградят опита си и да експериментират с нови подходи, за да имат успех. За някои начинаещи, „да имат успех“ може да означава просто да съберат повече пари от нулата, с която започват. После идва сравнението с подобни организации и накрая – с тези, които ни се струват най-успешни.

  • Имате ли съвети към организациите – как да комуникират и какви тънкости да използват в кампанията си, за да е тя успешна?

Всичко е въпрос на планиране, на анализиране какво се е случило и на усъвършенстване. Ако дейността по набиране на средства е приоритет – тя ще постигне резултат. Ако правим нещо между другото – едва ли… Ако правим едно и също – най-вероятно ще получим същия резултат (понякога, логично – неудовлетворителен). Нужно е да се погледнем отстрани и честно да си отговорим: какво трябва аз да знам като дарител за тази кауза, кое е важното, как най-бързо да обясним на един зает човек какво правим и какво постигаме с работата си за конкретни хора.

Няма рецепта, но съставките са ясни: мотивация, добър план, задължително представяне пред нови аудитории, защото старите ви приятели вече правят каквото могат за вас. Конкретните и емоционални призиви, които избягват проектния жаргон, говорят разбираемо, дават примери и показват резултати – те имат големи шансове.