Инфраструктура и платформи за онлайн дарителство в България

20.02.2023 | Бюлетин

Според данни от Годишния анализ на дарителството в България, изготвен от БДФ, всеки втори българин е направил дарение през 2021 г., а 58%  от хората заявяват, че са дарявали по принцип, което бележи възходяща тенденция. Втората поредна година на COVID-кризата до голяма степен обуслови и запазващия се по-висок интензитет на даренията за здравни каузи (52% от общите дарени средства). При физическите лица също ясно преобладава изборът да подкрепят най-силно засегнатите хора и групи от пандемията.

Предпочитани начини за даряване в България остават даренията директно в дарителски кутии и чрез SMS, показва проучването на БДФ. Тези механизми наред със закупуване на продукти, обвързани с кауза и дарения доброволен труд продължават да допринасят за слабо разпространената практика да се ползват данъчни облекчения.

Като положителни тенденции проучването отбелязва и факта, че даряваните суми нарастват. БДФ събира и обработва данните за обема дарени средства от индивидуални дарители на базата на декларираните данни от физически лица пред НАП, дарителските обаждания и SMS-и, обобщени данни от мобилните оператори и направените онлайн дарения в дарителски платформи. Също така БДФ провежда ежегодно и национално представително проучване за нагласите на дарителите, което ни дава както количествени, така и качествени данни за предпочитаните начини и канали за даряване, областите, които хората най-често подкрепят, мотивите им за това да даряват или не и основните проблеми, които срещат.

Индивидуални дарители чрез SMS и онлайн платформи, по данни на БДФ, Годишен анализ на дарителството, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В епохата на дигиталните комуникации и пазаруването онлайн, дарителството също се измества все повече онлайн. Затова е важно да имаме развита дарителска инфраструктура, която да позволява удобно и прозрачно управление на онлайн и мобилните транзакции и лесно оптимизиране и тестване на действащите платформи.

Именно затова ние от Български дарителски форум и фондация BCause, които управляваме дарителската Платформа DMS инвестираме постоянно в нейното развитие и въвеждането на нови технологични решения, които да улеснят дарителите и да гарантират сигурност, прозрачност и бързина при осъществяването на финансова подкрепа.

“Дарителите са част от активната онлайн общност, която с развиване на дигиталния свят естествено развива и начина, по който пряко участва и взаимодейства в интернет пространството. Именно затова ние от Български дарителски форум и фондация BCause, които управляваме дарителската Платформа DMS, инвестираме постоянно в нейното развитие и въвеждането на нови технологични решения, които да улеснят дарителите и да гарантират сигурност, прозрачност и бързина при осъществяването на финансова подкрепа,” коментира Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум.

DMS Платформата е един от най-разпознатите и доверени механизми в България за даряване онлайн или през мобилни устройства. В края на миналата година DMS Платформата стана на 15 години и с радост споделихме с дарителската общност постигнатото за този период: набрани 15 милиона лева и успешно приключили над 1500 кампании на граждански организации и хора, които търсят помощ за скъпоструващо лечение, непокрито от Здравната каса.

При създаването на DMS Платформата през 2007 г. желанието ни беше да дадем равен и бърз достъп на организации и хора, които инициират кампании, за набиране на средства чрез SMS. Също да гарантираме на дарителите, че всяка от тези кампании е верифицирана предварително и даренията се ползват по предназначение. Не на последно място, искахме да осигурим бърз, лесен и удобен начин за даряване. И ако преди 15 години хората бяха скептични да подкрепят каузи през мобилните си телефони, сега повече от половината от тях даряват именно така.

Вижте повече за историята на създаването на DMS Платформата в интервюто с Весела Герчева (първият директор на Българския дарителски форум, който въвежда идеята за DMS и в нашата страна) по-долу.

През 2015 г., следвайки актуалните тенденции в дигиталната трансформация, DMS разшири механизмите за даряване чрез възможността дарителите да се абонират за изпращане на месечни дарения чрез SMS, както и да правят дарения онлайн. Оттогава надеждни партньори на DMS са освен трите мобилни оператора (А1, Vivacom и Yettel) също и LinkMobility, Ипей АД и Обединена Българска банка.

През 2022 г. добавихме още една възможност за онлайн даряване чрез портала за отворено банкиране Iris Solution. Иновативните решения на компанията предоставят достъп до електронното банкиране в различни банки, както и Revolut през общ интерфейс.

Кампаниите в DMS се одобряват от Съветнически борд. В състава му влизат представители на мобилните оператори, на оперативната SMS система, на компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за дарения, и обществени личности. Така дарителите имат сигурност, че каузата е проверена и ако тя е на човек, който търси помощ за лечение, то наистина не може да му бъде предоставено от националната здравна система, а ако е на организация – тя развива дейността си коректно и прозрачно и се отчита редовно пред съответните институции и обществеността.

„В последните години наблюдаваме осезаем ръст на онлайн даренията в платформата, които се изравняват с тези от SMS-и. Онлайн даренията се осъществяват чрез банков превод или през платформите на еPay, виртуален POS терминал на ОББ или чрез отвореното банкиране на Iris Solution. Нараства също и делът на хората, които стават редовни дарители през DMS платформата. През 2022 г. те са над 22 000 души. За направените дарения можем да ползваме данъчни облекчения,“ допълва Теодора Бакърджиева от БДФ.

Другата популярна и добре разпознаваема платформа за онлайн дарения в България е Платформата.бг, управлявана от фондация BCause. В нея можем да даряваме онлайн през системата Борика или през PayPal, както и по банков път – през дарителската сметка на фондацията с всички видове български и международни карти. За направените дарения в Платформата също можем да ползваме данъчни облекчения.

В интервюто с Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause по-долу можете да видите повече за историята и възможностите на Платформата.бг.

У нас съществуват и други инструменти и платформи за набиране на онлайн дарения, но те все още набират популярност и последователи, както и се борят за доверието на хората, готови да предоставят финансова подкрепа на каузи и отделни хора. Сред тях са Подкрепи.бг, Каузи.бг, 1 процент промяна и други.

„Няколко са факторите за успешността на онлайн платформите за набиране на средства, като те съвсем не се ограничават до добре подреден сайт с много функционални възможности и ефективна комуникация. Дарителската общност, а и всички индивидуални дарители вече са по-взискателни и проявяват по-голяма бдителност, имат по-високи изисквания и очаквания, както за управлението на самите дарителски платформи, така и за проверка и гаранция за прозрачността, почтеността и доброто управление на самите каузи, за които даряват“,  коментира Теодора Бакърджиева.

За съжаление нямаме гаранции срещу възникване на примери и за неприемливо управление на дарителски платформи. Тези казуси поставят много въпроси и предизвикат полемика, но в същото време се превръщат в сигнална лампа, която ни помага да поддържаме още по-високи стандарти и мерки за отчетност и прозрачност. И по този начин да защитим както дарителите, така и цялата дарителска общност и доброто име на останалите организации, които работят прозрачно и добросъвестно от дълги години.

Поуките са взети и надяваме се – уроците са научени. Така че заедно да изграждаме и всеки ден да се грижим за поддържането на доверието на дарителите и нашите поддръжници, които инвестират средства и време за социалната промяна.