Фондацията на TELUS International стартира конкурса за социалнозначими проекти за 2023 г.

13.03.2023 | Новини

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ кани фондации, сдружения, читалища и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти в подкрепа на местните общности. Фондацията финансира проекти, насочени към здравеопазване, образование и околна среда.

Тази година, фондацията на TELUS International разпределя общо 170 000 лв. в рамките на две отворени покани за кандидатстване. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване по тази покана е 23:59 ч. на 19 март (неделя) 2023 г. Всички подробности и формуляри за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на фондацията: communityboardbulgaria.com

През 2022 г. по време на двете отворени покани кандидатстваха над 150 проекта от над 60 населени места в цялата страна. За финансиране, с обща стойност 170 000 лв., се класираха 13 обществено значими проекта, в подкрепа на над 100 000 души в цялата страна.

От създаването си през 2015 г. фондацията е финансирала 152 проекта: 69 за образование, 59 за здравеопазване и 24 в сферата на околната среда.