Фондация УниКредит дарява 500 000 евро за образователни проекти у нас и в Румъния

08.02.2023 | Новини

Срокът за кандидатстване за гражданските организации е 30 март

Фондация УниКредит стартира инициативата Call for Education – България & Румъния за финансова подкрепа на образователни проекти в двете страни. Общо половин милион евро ще бъдат дарени на 4 организации с нестопанска цел.

Целта на програмата е да достигне и подкрепи проекти, които подпомагат борбата с образователната бедност в двете страни, с подчертан фокус към учениците от среден и горен курс на обучение (11-19 години). Инициативата е насочена към организации с нестопанска цел, които се борят срещу преждевременното напускане на училище и предоставят на учениците подкрепа, от която се нуждаят за успех в академичния и професионален свят.

„Много ученици в България и Румъния напускат училище преждевременно или пък не успяват да придобият необходимите им умения, за да продължат образованието си в университет или да влязат на пазара на труда. Това води до нарастващо неравенство и училищата имат ключова роля в противопоставянето на тези тенденции, особено за най-уязвимите групи ученици. Ето защо търсим иновативни проекти за справяне с тези проблеми в България и Румъния“, коментира Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит.

„Образованието е ключов двигател за бъдещето на Европа. В УниКредит вярваме, че носим отговорност да откриваме, подкрепяме и даваме възможности за развитие на младите хора – хората, които ще поставят основите на напредъка и успеха на Европа през следващите години. Нашата мисия, като банка, е да създаваме възможности за растеж, като се ангажираме да насърчаваме социалния напредък чрез образование, в съответствие с нашата ESG стратегия и план за развитие“, коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за Източна Европа.

„Фондация УниКредит има дълга история в подкрепата на значими проекти в България, винаги насочени към уязвимите групи и предизвикателствата, пред които обществото ни е изправено. С инициативата Call for Education – България & Румъния, Фондацията ще направи истинска промяна за децата в страните ни, като им даде шанс за по-добро бъдеще чрез борбата с отпадането от училище, създаване на условия за започване на работа и насърчаване да продължат образованието си във висши училища, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Дарението на Фондацията в размер на 500 000 евро ще бъде разпределено между четири проекта от двете държави. Всяка държава може да номинира по 4 свои проекта, които ще се състезават за финансирането. Окончателното решение кои да са подкрепените проекти ще бъде взето от Фондация УниКредит въз основа на мисията на фондацията и доколко отговарят на критериите на инициативата. Сред тях са съответствие с целта за борба с образователната бедност, географският обхват и възможност за прилагане на иновативен подход за включване в образователната система.

Проектите могат да бъдат с продължителност между 18-36 месеца, а една и съща организация може да предложи повече от една инициативи.

Организациите, отговарящи на условията, могат да кандидатстват до 31 март 2023 тук.

Повече информация: Екатерина Анчева, тел: +359 (0) 2 9264 963, еkaterina.аGB.pu1709605236orGti1709605236derCi1709605236nU@av1709605236ehcn1709605236 и Дарина Радославова, тел +359 (0) 88 7 505 273, GB.pu1709605236orGti1709605236derCi1709605236nU@av1709605236ovals1709605236odaR.1709605236anira1709605236D1709605236

#ЧленовеНаБДФ