Фондация „Карол Знание“ ще връчи докторантска стипендия на стойност 10 000 лв.

23.10.2023 | Новини

Фондация „Карол Знание“ обяви тазгодишния конкурс за докторантска стипендия в размер на 10 000 лв.

През последните 6 години стипендията се предоставя от фондацията, а преди това – 5 години от финансова група Карол. Общо инвестираната сума до момента е 90 000 лв., с които са подкрепени талантливи докторанти в различни области на науката.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани;;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната или БАН;
 • Да не са последна година на обучението си;
 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение;

Тематичните области в конкурса са:

 • Естествени науки;
 • Технически науки;
 • Медицински науки.

Процедура и срокове:

 • Срок за кандидатстване – 30 ноември 2023 г.
 • Документи за кандидатстване се подават на имейл knowledge@karoll.bg
 • Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;
 • Период на получаване на стипендията: февруари – ноември, на десет равни месечни вноски.

Кандидатите следва да подготвят мотивационно писмо, актуална автобиография и резюме на своя проект.

В мотивационното писмо следва да изложат своите аргументи за участие в конкурса; в автобиографията следва да бъдат включени научни публикации, изяви в научни конференции и семинари, състезания, научни реферати, спечелени конкурси и грантове, други документи за постижения. Необходимо е да бъде приложено и резюме на изследователския проект в обем една страница. То следва да съдържа информация относно значимостта на темата, използвани методи и подходи; експерименти; постигнати и очаквани резултати; краткосрочни и дългосрочни цели; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията.

Финалът на конкурса ще бъде на 17 януари 2024 г.

#ЧленовеНаБДФ