Фондация „Еврика“ обяви три конкурса за ежегодните си награди

20.10.2023 | Новини

Всяка година фондация „Еврика“ присъжда три отличия: за млад изобретател, млад мениджър и млад фермер.

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори. Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Наградата „ЕВРИКА” носи обществен престиж, почетен диплом, паметна статуетка, финансова подкрепа в размер на 1 000 лева за участие в научна специализация или краткосрочно обучение. На наградените ще бъдат предоставени и други възможности за реализация на изобретенията.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.

Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 15 декември на адреса на фондацията.

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата. Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адреса на фондацията.