Фондация „Елизабет Костова“ стартира КЛИНИКА ЗА РЪКОПИСИ

26.10.2023 | Новини

Фондация „Елизабет Костова“ обяви началото на Клиника за ръкописи, в която български автори и преводачи на английски език ще могат да обсъдят професионално работата си с опитни автори, редактори и издатели от България, Великобритания, Ирландия и САЩ.
Консултантите в Клиниката ще дават подробна индивидуална обратна връзка в рамките на едночасов разговор върху конкретен текст (кратка художествена проза, откъс от роман, поезия, драма, художествена документалистика, мемоар и др.), който предварително внимателно са изчели.
Клиниката се реализира в три направления:
1 – Консултации с български автори и редактори: насочени към писатели, които биха искали да получат обратна връзка и препоръки от опитни колеги или редактор. Консултациите са подходящи за автори, които подготвят ръкопис за публикация, събират отзиви от професионалисти или биха искали да обменят идеи за подобряване на конкретен текст. Консултациите в това направление ще се водят от Борис Минков, Елена Алексиева и Яна Букова.
2 – Консултации с чуждестранни редактори и издатели: насочени към писатели, които имат ръкописи, преведени на английски език, за които биха искали за получат обратна връзка от литературни професионалисти от външни пазари. Консултациите са подходящи както за автори, така и за преводачи на английски език, които биха искали да предложат своя текст на англоезични издателства и издания. Консултациите в това направление ще се водят от Деклан Мийд от The Stinging Fly (Ирландия), Сара Гейл от Archipelago (САЩ), Си Джей Еванс от Two Lines Press (САЩ), Сюзан Къртис от Istros Books (Великобритания) и Филип Греъм от Ninth Letter (САЩ).
3 – Консултации с опитни преводачи на английски език: насочени към преводачи на проза на английски език, които биха искали да обсъдят превода си с доказани професионалисти. Консултациите са подходящи за преводачи, които биха искали да усъвършенстват качеството на подготвения от тях превод преди да го предложат за публикация на чуждоезични издания и издателства. Консултациите в това направление ще се водят от Анджела Родел и Екатерина Петрова.
Условия за участие:
1. За консултиране се приемат ръкописи на български език или такива преведени на английски език до 30 стандартни страници за проза и драма и до 20 стандартни страници за поезия.  Една стандартна страница съдържа 1 800 знака с разстоянията. Текстовете трябва да са в шрифт Times New Roman, 12 пункта, 1,5 разстояние между редовете и в Word документи.
2. За консултиране могат да се изпращат както завършени един или няколко по-кратки художествени текста, така и откъси от по-обемни произведения. Необходимото е откъсите да бъдат смислово завършени.
3. За авторите, които кандидатстват по направление 2 (консултации с чуждестранни редактори и издатели) с откъс от роман е необходимо да предоставят синопсис до 300 думи на английски език.
4. Участниците в клиниката е необходимо да посочат направлението, за което кандидатстват. Един и същ участник може да кандидатства за повече от едно направление. Участниците не могат да избират конкретен консултант в Клиниката.
Краен срок за кандидатстване: 5 ноември, неделя.
Повече информация можете да получите от сайта на фондацията.