БДФ отчита средствата, дарени в подкрепа на украинските бежанци

03.04.2023 | Новини

От началото на войната в Украйна множество компании и индивидуални дарители се обърнаха към екипа на Българския дарителски форум със запитване за актуална информация относно граждански организации и доброволчески инициативи, които оказват подкрепа на търсещи закрила в България украински граждани.

ВарнаНа базата на изградени отношения и предходни успешни партньорства в кризисни ситуации и в отговор на хуманитарната криза, на 14 март 2022 г. БДФ откри сметка за набиране на дарения от компании, фондации и индивидуални дарители за оказване на подкрепа на украинските граждани, бягащи от войната в Украйна. Управителният съвет на БДФ прие вътрешни правила по структуриране на механизъм за откриване на дарителска сметка и разходване на получени дарения в подкрепа на украинските граждани, бягащи от войната в Украйна. Тази подкрепа се реализира чрез насочване на доброволно предоставен частен дарителски ресурс за справяне със спешната хуманитарна криза Решенията за начина, по който се разходват даренията, се взимат от комитет от трима представители на управителния съвет на БДФ с мнозинство 2/3. В състава на комитета влиза и изпълнителният директор на БДФ със съвещателна роля. Комитетът провежда срещи текущо, на базата на проучени потребности сред гражданските организации, които предоставят услуги в подкрепа на украинските бежанци, както и доброволческите екипи, които работят на терен в обособените ситуационни центрове за подкрепа в страната.

Основните принципи, на база на които се взимат решения от Комитета, са:

Изричната воля на дарителя, в случай че такава е посочена и спрямо размера на дарението е възможно да бъде реализирана;

Директно заплащане на разходи, след изпратена заявка и координиране с екипите и доброволците, които работят на терен в центровете за оказване на подкрепа в страната;

Директно договаряне на дарителска подкрепа към гражданска организация (ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза според ЗЮЛНЦ) след заявка за необходимост от дарителски финансов ресурс от организация, която е била идентифицирана като предоставяща хуманитарна помощ и убежище на лица, бягащи от войната в Украйна.

Общо постъпили дарения (за периода 14 март 2022 г. – 31 март 2023 г.) са в размер на 97,869.33 лева

● Общ брой дарители: 175 – от тях:

  • Индивидуални дарители (физически лица): 169 физически лица, дарили 43 646,01 лева;
  • Институционални дарители (компании, други ЮЛ): 6 юридически лица, дарили 54 223,32 лева;

● Изрична воля на дарителите:

  • 109 от всички дарители са посочили общо основание в подкрепа на украинските бежанци в България;
  • 52 от дарителите са посочили изрична воля дарените средства да са в подкрепа на работата с украински граждани в Центъра за подкрепа в Спортния дворец във Варна;
  • 1 от дарителите е посочил изрична воля дарените от него средства да бъдат насочени към кампанията на „Мати Украйна“. Общата стойност на дарението е 50 лв.

На базата на проучените потребности сред организации и доброволчески екипи в страната и имайки предвид принципите за взимане на решения за разходване на получените дарения, към 31 март 2023 г. са изразходвани дарителски средства, както следва:

Между 1 април 2022 г. – 31 март 2023 г. през бежанския център във Варна са преминали приблизително 35 000 души. Хората, които са потърсили подкрепа в Центъра, идват от различни региони на Украйна, като: Киев, Харков, Днипро, Буча, Ирпен, Одеса, Запорожие, Мариупол, Херсон, Николаев, Никопол, Бровари, Бахмут, Черноморск.

Основните услуги, част от цялостната подкрепа, оказана на бежанците от екип и доброволци в Центъра във Варна, включват:

o Предоставяне на хранителна подкрепа – пакети с храни от първа необходимост;
o Осигуряване на медицинска подкрепа – намиране на здравни специалисти и съдействие за достъп до медицинска грижа;
o Консултации за получаване на подкрепа в България и за всякакви битови/житейски въпроси;
o Съдействие за регистрация за получаване на статут;
o Транспортни услуги.

През отчетния период центърът е подпомаган от около 40 доброволци, с помощта на които са организирани десетки кампании по осигуряване на финансови и материални дарения в помощ на търсещите подкрепа украински граждани.