БДФ кани граждански организации да се включат в Менторска програма за НПО

13.10.2023 | Новини

Български дарителски форум кани граждански организации от цялата страна да се включат в „Менторска програма за НПО“, която организираме за трети пореден път.

Нейната цел е да помогне за повишаването на капацитета на гражданските организации за успешно представяне на нашите каузи и привличане на партньори. Темите, които ще обсъждаме по време на обученията, ще бъдат: дарителската среда в България, основни стъпки в набирането на средства, създаване на ефективни партньорства и подобряване на уменията за публични комуникации.

През следващите три месеца до края на годината ще работим заедно с организациите, които се включат в програмата, като ще организираме три онлайн работилници (половин дневни обучителни срещи) и поредица от индивидуални менторски консултации за вашия екип по въпроси и проблеми, които са важни за вас. Обученията ще бъдат с продължителност 3 часа (от 14.00 до 17.00 часа) и ще се състоят онлайн в платформата Zoom. Индивидуалните срещи ще са в рамките на 1 час и отново ще се провеждат онлайн – по ваша заявка. Можем да организираме повече от една индивидуална консултация за всяка организация и в тях да се включат няколко човека от вашия екип.

Програмата е подходяща за организации, които имат не толкова голям опит във фондонабирането и публичните комуникации, както и за нови и обучаващи се членове на екипите на по-големи организации с опит в тези сфери. Освен, че ще научите нови неща, които ще тренирате и в практически занимания, ще имате възможност да се запознаете с ваши колеги от цялата страна и да обмените опит и идеи с тях, както и с екипа обучители.

Първата среща, която е на тема „Дарителството: среда и практики. Профил и мотивация на дарителите“ ще се проведе на 24 октомври, вторник, от 14 до 17 часа. 

Среща 2 ще бъде на тема: „Стъпки при планиране на фондонабираща кампания. Как да набираме по-успешно средства?“

Среща 3 ще бъде с тема: „Маркетинг и каузи: публичен образ и дигитални комуникации“.

Това е третото издание на Менторската програма за НПО на БДФ. През периода септември – декември 2022 г. се проведе първото издание, а от април до юни 2023 г. – второто. В тях се включиха общо 22 организации от цялата страна. Ето някои от обратните връзки на участниците в двете предходни издания:

„Бих препоръчала Менторската програма за НПО на колеги, защото дава материал за самоанализ и преосмисляне на начина на работа.“

 

 „Менторската програма беше изключително полезна за целия ни екип. Информацията беше поднесена структурирано и ни припомни както базови принципи при организирането на дарителски кампании и комуникацията с потенциални корпоративни дарители, така и важни за комуникацията и конструирането на имиджа на организацията акценти. Поставените теми бяха значими и провокираха разговори в самия екип, като преосмислихме следващите стъпки в нашите дарителски кампании и приоритети в комуникацията, както и отношенията ни с медиите“.

 

„Най-полезни ни бяха индивидуалните консултации, защото най-вече ни показаха в каква посока да действаме. Особено ценно беше наученото в сферата на дигиталните комуникации.“

 

„Категорично мога да кажа, че придобихме нови знания. А за компетенции и умения – времето и резултатите от работата ни ще покажат“.

 

„Бих препоръчала програмата, защото е полезна за работата ни. Програмата се води от изключителни професионалисти, които споделиха ценна информация и опит.“

 

Ако проявявате интерес за включване в програмата, моля, попълнете този кратък онлайн въпросник, който ще ви отнеме между 5 и 10 минути, за да ни насочите за темите, които са най-важни за вас. Срокът за попълване на анкетата и потвърждаване на участие в програмата е до 18 октомври 2023 г.

 

„Менторската програма за НПО“ е безплатна и отворена за граждански организации от цялата страна. Тя се организира от Български дарителски форум в рамките на проект “Дарителски компас за устойчиви партньорства”, подкрепен от Фонд “Активни граждани”.