Avon България дари 20 000 лв. на Български фонд за жените

04.04.2023 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) ще използва дарението от Avon България за част от безвъзмездното целево финансиране за административни и организационни нужди (т. нар. core funding), което предоставя на Фондация “Emprove”, и по-конкретно за покриване на част от разходите, планирани в бюджета на организацията за 2023 г. Emprove осигурява безплатна психологическа и емоционална подкрепа на жени, преживели насилие и работи за превенция чрез осъществяването на кампании за повишаване на осведомеността сред обществото ни относно първите признаци на насилие в отношенията.

“Български фонд за жените е един от малкото донори в България, предоставящ core funding – гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране, с което организациите могат да покрият своите административни и организационни нужди като назначаване на служители, наем на офис, закупуване на оборудване и др. Чрез обезпечаването на тези на пръв поглед базови нужди, които обаче често не се покриват от финансирането по проекти, ние подкрепяме организациите в това да станат по-устойчиви, да планират стратегически и дългосрочно, и да се фокусират изцяло върху постигането на мисията си. В този смисъл core funding-ът е от ключово значение за постигането на устойчивостта на гражданския сектор в България и благодарим на Avon за доверието, дългогодишното партньорство, както и за това, че припознаха важността и потенциала на този тип подкрепа! Обнадеждени сме, че и други корпорации ще започнат да го разпознават“, споделя Гергана Куцева, заместник-директорка на БФЖ.

Сътрудничеството между Български фонд за жените и Avon е естествено продължение на мисията ни да работим срещу насилието над жени, като подкрепяме информационни кампании и дейности в посока закрила и подкрепа на засегнатите жени. Средствата по дарението се набират от продажбата на благотворителни продукти от серията срещу насилието над жени, както и чрез преки парични дарения през Сайта на Представителя на стойност по избор. Сърдечно благодарим на всички наши Представители, Мениджъри, Зонални мениджъри и служители, които от 2011 г. досега неотлъчно застават зад каузата. Само с обединени сили можем да се изправим срещу насилието и ще продължим дългосрочно и последователно да работим за преодоляването му.”, коментира Венета Димитрова, Търговски директор България и Северна Македония.

През годините Avon България си партнира с БФЖ в редица кампании, сред които “Заблуди в любовта”, която цели да информира момичета и млади жени как да разпознават отрано признаците на насилие. В началото на 2020 г. кампанията прерасна в издаването на “Малката книга, която всяка жена трябва да има”, обединяваща реални истории на жени, преживели насилие, както и ценни ресурси за това как и къде да се потърси помощ. Документалната книга „Невидимата първа линия“ пък разказа за героите на първа линия в борбата с домашното насилие, което ескалира по време на пандемията – психолози и социални работници в кризисните центрове за настаняване на жени и деца, пострадали от насилие.

През 2022 година най-малко 26 жени в България са изгубили живота си от ръката на свой бивш/настоящ партньор или друг (най-често близък до тях) мъж – данните събират неправителствените организации от медийни публикации, защото официална статистика за случаите с фатален край не съществува. Насилието над жени засяга цялото ни общество и за да се справим, е необходимо всички ние да сме по-осъзнати, да проявяваме нетърпимост към различните му форми, а държавата да предприеме незабавни мерки за опазването на здравето и живота на българските жени чрез осигуряването на превенция, защита и подкрепа за тях. С поръчка на благотворителен продукт от серията срещу насилието – чрез Представител на компанията или онлайн всеки може да допринесе за каузата, като Avon ще дари 100% от печалбата за борба с насилието над жени.