29% ръст на даренията в България през 2022 г.

05.12.2023 | Новини

Близо 124,4 млн. лева са дарили компании, фондации, физически лица и еднолични търговци през 2022 г. Това е 29% повече спрямо 2021 г., показват данните в годишния анализ на дарителството, изготвен от Българския дарителски форум.

Най-голям дарител на финансови средства през 2022 г. са компаниите (45% спрямо общия обем средства за годината), следвани от фондациите (39% от общия обем). Даренията от индивидуални дарители се нареждат на трето място (15% от общия обем дарени средства), а тези от еднолични търгови са на четвърто (1% от общия обем).

През 2022 г. се наблюдава категоричен ръст в дарените средства при всички частни дарители: компании, фондации, физически лица и еднолични търговци.

Компаниите са най-големият дарител в страната за трета поредна година. В абсолютна стойност те са дарили 56 265 306 лева. Спрямо 2021 г. се регистрира ръст от 10% или с 4,9 млн. лева повече. Компаниите са подкрепили НПО, които работят на терен и са инвестирали в курсове за правна, психологическа и здравна помощ, дарили са доброволен труд, стоки и предмети и в двата ключови момента – бежанската вълна след началото на войната в Украйна и наводненията в карловските села през септември 2022 г. Бизнесът е избрал да даряват приоритетно в сферите „Здравеопазване“, „Образование и наука“ и „Социална подкрепа“. 

Фондациите са дарили общо 48 409 802 лева през 2022 г. Отчита се ръст от 43% или нарастване като абсолютна стойност с над 14,6 млн. лева. Гражданските организации, които имат специфична експертиза в предоставянето на услуги при хуманитарни и други кризи, са надежден партньор в изграждането на инфраструктура и механизми за оказване на адекватна помощ за най-засегнатите. Сферите, подкрепени приоритетно от фондациите през 2022 г., са „Социална подкрепа“ и „Образование и наука“, както и „Детско и младежко развитие“, включително в контекста на интеграцията на украинските бежанци у нас.

Хората (физическите лица) са дарили 18 574 735 лева през 2022 г., което е със 7,6 млн. лв. повече от предходната година и това е най-сериозният ръст в анализираните групи източници на дарения през годината – ръст от 70%, сравнено с предходната 2021. Значителното повишение на дарителската активност се дължи отново на спонтанната емпатия към пострадалите от тежките кризи – бягащите от войната в Украйна и загубилите домовете си при наводнението в Карловско. Анализът на данните, които БДФ събира, показва увеличение в обема дарителски средства от всички канали и източници: нарастват декларираните към НАП дарения, дарителските SMS-и и обаждания, както и средствата, събирани чрез дарителските платформи. Социалните и здравни каузи запазват водещо място като най-подпомагани и през 2022 г. и от страна на физическите лица. Лек ръст бележи и  дарителството за човешки права. Други каузи обаче остават в установеното от предишни години сравнително ограничено равнище или дори бележат лек спад.

Анализът на БДФ включва и резултати от национално представително проучване, проведено от социологическата агенция „Алфа Рисърч“, с които се проследяват нагласите на хората към дарителството през годините и по какъв начин те откликват на апели за подкрепа.

Според проучването се запазват възходящите тенденции в областта на индивидуалното дарителство. За първи път в последните няколко години през 2022 г. даряващите са повече от тези, които не са подкрепили кауза (56% през изминалата година спрямо 44% през 2017 г.). Наред с финансови средства, които остават предпочитан начин за подкрепа от страна на хората, българите правят и материални дарения (дрехи, одеяла, строителни материали, хранителни пакети) – 46,2% от запитаните са дарили по този начин.

Вижте пълния текст на анализа на Дарителството в България през 2022 г.

Пълното проучване на нагласите на индивидуалните дарители може да видите ТУК 

 

Анализът на дарителството 2022 г. е изготвен с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.