150 организации са допуснати до Фаза II на конкурса „Мисия: възможна“ на БФЖ

18.08.2023 | Новини

150 организации са допуснати до Фаза II на конкурса „Мисия: възможна“ на Български фонд за жените, част от проекта BIRDS in BG, за укрепване на стратегическото развитие и повишаване на устойчивостта. Общата сума, за която одобрените организации са кандидатствали, е на стойност 10 742 737 лв.

268 са организациите, подали документи в първата фаза на конкурса. След предварителна проверка на административното съответствие, всяка кандидатура беше разпределена към оценителна комисия, състояща се от двама независими експерти. Средноаритметичната стойност на съвкупността от двата оценителни протокола на членовете на оценяващата едно предложение комисия сформираха финалната оценка на дадена кандидатура. В случай на разминаване по-голямо от 30% между оценките на двамата експерти, съответната кандидатура бе разглеждана от трети оценител, а за класирането й се използваше средният резултат от двата най-близки по точки резултата.Концепциите, подадени във Фаза I, бяха оценени по критериите, посочени в Насоките за кандидатстване (стр. 14).

Организациите, допуснати до Фаза II на „Mисия: възможна“ можете да видите ТУК. Списъкът е верифициран и приет от управителния комитет на проекта „BIRDS in BG” на 08.08.2023 г. Всички кандидати са получили уведомление в системата и на асоциирания мейл.

Селектираните кандидати ще бъдат поканени да разработят своите пълни концепции в рамките на втория етап на конкурса. След като преминат през административна проверка, програмният екип на БФЖ ще се запознае с кандидатурите им и, при нужда или неясноти, ще се свърже с тях за обратна връзка и насоки относно изясняване на концепцията.

Обратната връзка от екипа на БФЖ е част от процесите по изграждане на капацитет на кандидатите, чрез което им се дава време да отстранят неточностите и да прецизират кандидатурата си с цел балансираност и последователност между частите ѝ, конкретност на планираните действия за по-добро въздействие и измерване и др.    

След получаване на финалните версии на кандидатурите, те ще бъдат оценени по процедура, аналогична на тази от Фаза I (виж по-горе). Пълните подробности са налични тук, стр. 15.

Сред важните критерии за подбор на организациите във Фаза II ще бъдат:

 • приоритетна работа в съответствие с ценностите на Европейския съюз;
 • потенциал/капацитет за постигане на социална/системна промяна;
 • участие и ръководна роля при вземането на решения на групите, за чиито права работи организацията;
 • последователност и съгласуваност на темите спрямо предвидените планове за развитие и работа с целевите групи;
 • мултидисциплинарност на подходите и адресиране на пресеченостите между социалните неравенства;
 • ясни стратегически планове за организационно развитие;
 • наличие на други финансови ресурси или ясна стратегия за диверсификация на финансовите ресурси;
 • очаквано дългосрочно въздействие на дейностите върху организационното развитие.

Срокове във Фаза II от програмата: 

 • разписване на подробни концепции за стратегическо развитие и провизорен организационен бюджет за планирания период от допуснатите във втори кръг организации до 02 октомври 2023 г.;
 • срещи за въпроси и отговори с кандидатите във втора фаза при нужда от съдействие или изясняване на концепциите – 19, 20, 21 септември (препоръчваме на кандидатите да имат финална чернова на кандидатурата си преди срещите. Могат да очакват линк с възможност за записване);
 • оценка на кандидатурите до 20 ноември 2023 г.;
 • сключване на договори и превод на финансовите средства до 1 декември 2023 г.

Всички селектирани кандидати от Фаза II ще бъдат уведомени в системата и на асоциирания мейл и обявени на сайта на БФЖ до 20.11.2023 г.

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените, на ЛГБТИК+ общността и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.

„Мисия: възможна” е част от проекта BIRDS in BG за осигуряване на 360-градусова подкрепа на гражданския сектор в България, който БФЖ изпълнява съвместно с партньорите си от Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация Impact Drive.

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.