А1 дари 85 000 лв. за обновяване на детското отделение в МБАЛ Карнобат

21.02.2023 | Новини

А1 дари 85 000 лева за цялостно обновяване на материалната база и развитие на емоционалната среда в детското отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат“. 80 000 лв. е сумата, която коледната кампания „Закръгляме в полза на доброто“ генерира в края на 2022 г. в подкрепа на проект „Светулка“ на фондация „За доброто“. Екипът на А1 събра допълнително 5000 лева по време на Коледния благотворителен базар на компанията, които също бяха дарени за каузата.

В периода на кампанията „Закръгляме в полза на доброто“, провела се от 14 ноември до края на миналата година, А1 закръгляше до лев всяка сметка на частни клиенти в приложението или портала Моят А1. Близо 300 000 потребители допринесоха за събирането на необходимата за обновяването сума, като избраха дигиталните канали за управление на своите услуги в периода на кампанията.

Отделението в болницата в Карнобат кандидатства в сайта на „За доброто“ наред с други здравни заведения от областите Търговище, София-област и Смолян. Педиатричният сектор в МБАЛ – Карнобат отговаря в най-пълна степен на критериите за избор на проект „Светулка“. Наред с това, натоварването на отделението е над средното за страната, което означава, че преобразяването на мястото ще подобри условията за лечение до разширен кръг деца пациенти.

Детското отделение разполага с 15 легла и осигурява лечението на над 600 малки пациенти годишно, за които се грижат четирима лекари, шест медицински сестри и двама санитари. Отделението в Карнобат е от изключителна важност за хората от региона. През годините болничният екип е спечелил доверието на пациентите и родителите им. Местната общност дава заявка, че ще участва в развитието на проект „Светулка“ на място.

Сумата от общо 85 000 лева, дарени от А1 и нейните служители, ще бъде инвестирана в цялостната реновация на помещенията по одобрен архитектурен проект, който ще бъде официално представен през пролетта. Всички промени в него ще допринесат за по-качественото лечение на децата в региона.

Заложените в проекта подобрения отговарят на най-високите стандарти, като се вземат предвид индивидуалните дадености на конкретната болница. Ще бъдат изградени нови санитарни помещения и ще бъде закупена необходимата медицинска апаратура като вакуум и кислородна инсталация, които да допълнят наличните инхалатори и перфузори. Всяка стая в педиатричното отделение ще бъде с индивидуален дизайн, който да пренася малчуганите в приказен свят и да помага за намаляване на стреса по време болничния престой. В рамките на проект „Светулка“ ще се работи за подобряване на отношението и комуникацията между страните, ангажирани в процеса на оздравяване на малките пациенти, с което да се промени и емоционалната среда в болницата.

#ЧленовеНаБДФ