ВОЙНАТА В УКРАЙНА – КЪДЕ ДА ДАРЯ?

18.03.2022 | Новини

Безпрецедентната хуманитарна криза и бежанска вълна, провокирани от войната в Украйна, мобилизираха българското общество и институции в търсене на решения за оказване на навременна помощ на украинските бежанци, които потърсиха убежище в България.

Извънредната ситуация изправи гражданските организации пред предизвикателства, свързани със спешно намиране на допълнителни ресурси за оказване на пълноценна и навременна подкрепа за украинските граждани, а дарителите – пред трудния избор как да бъдат полезни и накъде да насочат дарителски ресурс в постоянно растящата лавина от нужди и апели за подкрепа.

Като част от рубриката ВИЕ ПИТАТЕ НИЕ ОТГОВАРЯМЕ, екипът на БДФ обобщи актуална към момента информация, за да отговори на множество запитвания от страна на компании и фондации, свързани с търсенето и предоставянето на финансова и материална подкрепа в отговор на украинската криза.

ЗА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЪРСЕЩИ РЕСУРСИ

Фонд Активни граждани България обяви извънреден конкурс за проектни предложения на граждански организации. Крайният срок за кандидатстване е 18 април 2022 г. Максимален размер на безвъзмездното финансиране до 25 000 евро. Осигуряването на собствен принос НЕ е изискване на настоящия конкурс.

Ще бъдат разпределени общо 613 560 евро между проекти в сферите:

– Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост;

– Подкрепа за правата на човека;

– Овластяване на уязвими групи;

– Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

– Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Повече информация можете да намерите ТУК:

ЗА КОМПАНИИ И ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ, КОИТО ИСКАТ ДА ДАРЯТ В ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ

BCause  и сдружение „Мати Украйна“  – кампанията набира средства за хранителни пакети, дезинфектанти, хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни средства, медицински консумативи и други, от които се нуждаят пострадалите деца и възрастни украински граждани.

Фондация „Светът на Мария“ осигурява специализирана подкрепа на семействата на бежанци от Украйна, сред които има хора с интелектуални затруднения като предлага възможност тези хора да бъдат включени в дейностите на Дневен център #Светове.

УНИЦЕФ започва кампания за набиране на финансови средства за децата и семействата, засегнати от конфликта.

Карин дом и Украинският културен дом във Варна организират кампанията в подкрепа на деца и семейства от Украйна ( памперси; адаптирани млека, каши, пюрета; бутилирана вода; мокри кърпи), както и за дрехи ( дамски и детски зимни якета; завивки).

БЧК –обявява кампания за набиране на финансови и материални дарения за пострадалите от кризата.

Каритас България набира финансови средства за подкрепа на засегнатите от войната в Украйна.

Български хелзинкски комитет набира финансови средства за осигуряване на правна помощ, превод на материали за правата на влизащите украинци в България.

Националната мрежа за децата (НМД) набира средства, които ще насочи към две украински организации “Партньорство за всяко дете” и Женски консорциум на Украйна, а те ще ги използват според конкретните нужди на децата в Украйна

Фондация „Мисия Криле“ – стартира кампания за финансова, социална и здравна подкрепа, психологическа помощ, хигиенни материали и дрехи.

Център на бесарабските българи в България има спешна нужда от дрехи, медикаменти, превързочни материали, доброволческа подкрепа.

Национална Асоциация на Доброволците в Република България  търси дарителска подкрепа за хуманитарна помощ на бежанци от Украйна и обезпечаване работата на хората, които работят на терен с тях (част от тях са студенти от Украйна, които не могат да получават средства от родителите си заради войната).

Български фонд за жените разкрива Спешен фонд в подкрепа на жените и децата, пострадали от войната в Украйна. Средствата ще бъдат разпределени както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и децата, които пристигат в България.

Център за детско развитие „Малки чудеса“ и Фондация “Нашите недоносени деца” започват кампания за подкрепа на семейства, които пристигат от Украйна. Те ще работят като пункт за събиране на дарения, които ще бъдат изпращани в БЧК София, а след това и към нуждаещите се.

Фондация „За Доброто“, заедно с асоциация „Отворени врати за Украйна“, изгражда детски център в предоставено от SoftUni Digital пространство в София. В него ще се предлага целодневна грижа за пристигнали от Украйна деца и координация на доболнична и болнична помощ за нуждаещи се.

Фондация “За Нашите Деца” обявява кампания за подкрепа на 1400 деца, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини, които към настоящия момент все още са на територията на Украйна. Партньор е фондация Partnership for Every Child Ukraine.

Ако имате въпроси, пишете ни на gro.a1709600499iragl1709600499ubfd@1709600499avoli1709600499rikb1709600499.


Инициативата е част от проект “Дарителски компас за устойчиви партньорства”, изпълняван от БДФ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.