Веселина Йорданова, BCause: Бизнес и НПО отново партнираха успешно при кризи

20.06.2022 | Новини

 „Да свързваме дарителски нужди с дарителските желания е нашата обичайна работа – разказва Веселина Йорданова, експерт дарителски програми и фондонабиране във Фондация BCause  от близо  14 години. С времето сме изградили много добри партньорства, както с бизнеса, така и с неправителствените организации“, добавя тя. Фондацията има вече отработени механизми за реакция при кризи, каквито се случват през последните години – наводненията в Аспарухово и Мизия, пандемията COVID – 19 и други по-малки локални кризи. Как екипът и партньорите на фондацията подкрепят каузи, свързани с Украйна, ще научите в разговора с нея.

 

  • Коя беше първата кампания, която стартирахте в подкрепа на пострадалите от войната в Украйна?

Веднага, след като дойде новината за нахлуването на Русия в Украйна, започнахме да следим интензивно новинарския поток, проведохме разговори с партньорски организации у нас и в чужбина. Беше ясно, че преди всичко трябва да се изпрати спешно хуманитарна помощ за пострадалите в Украйна. Затова първата кампания, която започнахме, е със Сдружението на украинските организации в България  „Мати Украйна“ – те представляват украинската диаспора в България. Колегите от СУОБ „Мати Украйна“ поддържаха директна връзка със своите сънародници и роднини в пострадалите градове, така че имахме възможност да насочим помощта директно към пострадалите с предметни дарения, от които наистина имаше нужда.

Набирахме и средства за лекарства, хигиенни материали, термо одеяла, противовирусни средства, марли, бинтове, медицински раници, хранителни пакети, и много други. Пратките стигаха до нуждаещите се буквално за дни.

Още на 28 февруари отворихме кампания за набиране на средства в Платформата.бг  и дарителската платформа ДМС, която управляваме заедно с Български дарителски форум .

Започна да се усеща и бежанската криза. В България пристигаха стотици майки с деца и възрастни хора, което определи и втората линия на кампанията – хуманитарно подпомагане на бежанците с дрехи, обувки и хигиенни материали, храна и други стоки от първа необходимост.

  • Беше ли нещо за вас изненада в ситуацията – реакции на компании, на дарители, промяна в средата?

Всъщност не. Както и при предишни кризи консултирахме възможните си реакции, веднага щом възникна ситуацията. Бизнесът и неправителственият сектор отново показаха, че могат да работят успешно в партньорство при кризи и тъй като са по-гъвкави и могат да реагират по-бързо от държавата. Хората започнаха да се самоорганизират и помагат и това даде време на държавните институции да планират своята реакция. Така жените и децата, които идваха в България не останаха без помощ.

Потърсиха ни компании, с които имаме изградени отношения през годините. Обаждаха ни се директно с предложение за дарения на определена сума, която да оползотворим по най-смислен начин. Така че, ако има нещо,  което ни изненада е, че след 2 години COVID  криза и дарени милиони лева за нуждите на болниците и медиците, за оборудване и предпазни средства, компаниите в България отново бяха готови да инвестират значителни суми в решаването на хуманитарната криза в Украйна и България.

Благодарение на това, че през годините имаме партньорства с утвърдени нестопански организации, средствата бяха насочени към тях, за директна подкрепа на майките и децата от Украйна.  Например „Фондация за доброто“, която възникна и се утвърди по време на COVID-19 кризата, сега пое основна част от работата с бежанците в София и управлява ситуационен център, който може да бъде репликран като модел и на други места в страната. Те са една от организациите, към която насочваме дарители и средства.

Други утвърдени организации, които бързо и адекватно адаптираха услугите си в подкрепа на бежанците са : Фондация ПУЛС, Български фонд за жените, Фондация „Мисия криле“, Фондация „Конкордия“ Сдружение за споделено учене ЕЛА, Амалипе, Укриански дом Варна, Фондаяция „За нашите деца“, Фондация „Нашите недоносени деца“ и др.

  • Можете ли да направите сравнение с кризата и дарителското поле в началото на COVID-19 кризата и сега?

До момента не сме виждали толкова лична реакция към непознати хора в нужда. Хиляди българи приеха бежанци в дома си. Това е една неизмерима като сума и размер благотворителност. Приемането на хора в собствения дом и съпреживяването с тях на загубата, е много по-ангажиращо от това просто да дадеш пари или дори да бъдеш доброволец в COVID отделение. Ангажиментът е много по-дългосрочен, отнема време, финанси  и ангажира емоционално.

Иначе както вече споменах, бизнесът и  неправителствените организации за пореден път показаха, че могат да действат адекватно и бързо по време на криза.

  • Кое намирате за специален ваш успех, преминато предизвикателство, удовлетворение в последните месеци?

Гордеем се, разбира се, с обема на дарените средства.  През дарителските механизми на Фондация BCause  за  трите месеца от началото на войната  са постъпили над 1 млн. лева. Но не по-маловажно е, че помощта стигаше бързо, своевременно и адекватно до нуждаещите се.

Благодарим на всички дарители и организации, с които продължаваме да работим!

Друг факт, който ни радва е, че хуманитарната криза , породена от бежанската вълна, не потопи останалите програми, по които Фондация BCause работи. В този период продължихме с планираните си програми в подкрепа на НПО, като например акселератора по проект „Информиране, ангажиране, успех!“ , програмите си за подкрепа на предпириемачество към Център Ринкър, консултациите по програма  „Еразъм за млади предприемачи“, работата по стипендиантската ни програма „Готови за успех“, Фонда ни за лечение и рехабилитация на деца и др.

 

Списък с даренията, осъществени в партньорство с BCause

  • NEXO – 620 000 лева за хуманитарна помощ за Украйна и за украинските бежанци в България.
  • TELUS International Bulgaria – 15 000 лева за спешни нужди на бежанци и 80 таблета за деца, пристигнали в България, като даренията бяха направени с помощта на Фондация BCause.
  • Служителите на СИТИ – 6 000 лв. за Фондация „За Доброто“.
  • Служителите на VMWare – над 30 000 лв. за „Мати Украйна“.
  • Банка ДСК и BСause – дарителска кампания в помощ на бежанците, потърсили спасение в България, и на пострадалите от войната в Украйна. Набраната сума до момента е над 60 000 лв.
  • BG4UA и BCause – инициатива на български предприемачи, представители на технологичната общност и приятели на Украйна в подкрепа на украинците, бягащи от ужаса на войната. Близо 570 000 лв. е набраната сума от корпоративни и индивидуални дарения.