УниКредит разширява партньорството си с НПО Инфобанка

14.03.2022 | Новини

УниКредит Булбанк потърси отново съдействието на НПО Инфобанка, за да подкрепи организациите с кауза

В началото на годината, чрез информацията, събрана в НПО Инфобанката, УниКредит дари офис обзавеждане на граждански организации, които предоставят социални услуги на територията на София. Този месец банката отново потърси съдействие за разпределянето на значително материално дарение. Общо над 400 броя офис мебели (бюра, заседателни маси, посетителски и работни столове, метални шкафове, шкафове за документи, контейнери за документи, метални стелажи и др.) ще бъдат разпределени между  граждански организации и читалища, заявили нужда от такава подкрепа в регистрацията си в НПО Инфобанка, както и сред организации, които не са регистрирани, но са легитимни и работят активно за своята кауза.

Изричната воля на донора е мебелите да бъдат дарени на НПО, учебни заведения, центрове за подкрепа, читалища, центрове за бежанци, центрове за социални услуги, като е разрешено предоставянето им на трети страни (уязвими семейства).

БДФ изпрати подробна информация за съдържанието на дарението, условията, сроковете, нужната документация и процедурата, която ще се следва в приемо-предаването на дарението на своите членове – фондации, на регистрирани в Инфобанката организации, както и на мрежови организации, чрез които тази възможност да достигне до повече потенциални бенефициенти (Национална мрежа за децата, платформа Агора и др.)

Заявките от организациите ще бъдат обработвани по реда на постъпване, а надарените ще получат подборна информация за възможностите, които дава НПО Инфобанка в търсенето на дарителски ресурс и партньорства в случай, че не са регистрирани в нея.

Предаването на даренията и финализирането на документацията следва да бъдат финализирани през м. април 2022 г.