УниКредит и „Заедно в час“ обединяват сили в подкрепа на образованието

26.09.2022 | Новини

УниКредит и Teach For Allглобална мрежа от организации, част от която е фондация „Заедно в час“, обединяват сили в подкрепа на образованието на децата в едно значимо общоевропейско партньорство. То ще се реализира в седем страни, в които групата присъства: Австрия, България, Германия, Италия, Румъния и Словакия. Скоро партньорството ще бъде разширено и ще обхване и „Teach For Serbia“, която  работи за присъединяването си към глобалната мрежа на „Teach for All“ през следващите месеци. Този нов съюз ще използва общ подход, като се съсредоточи върху иновациите и приобщаването, за да се постигнат резултати и да се отключи пълният потенциал на младите хора в Европа.

Досега „Teach for All“ има положително въздействие сред повече от 300 хиляди ученици в Европа, с участието на над 4000 учители в своите програми, а над 9000 възпитаници продължават да работят в сектори като училищно ръководство, обществена политика и социални иновации. Сътрудничеството с УниКредит значително ще укрепи тези усилия и резултати чрез предоставяне на ресурси и подкрепа за обучението на участващите учители, което ще даде още възможности на местните общности да променят образователните системи в области с недостатъчно ресурси и ще спомогне за изграждането на по-приобщаваща училищна среда, която предлага качествено обучение за всички деца, година след година.

С помощта на тези отдадени преподаватели, учениците ще придобият знания, умения, нагласи и ценности, от които се нуждаят, за да се справят в променящото се общество и новата работна среда. С правилната нагласа и умения те ще имат по-добри възможности да постигнат финансова сигурност и да бъдат информирани граждани, които имат добър обществен принос. Чрез създаването на по-добри възможности за реализиране на пълния им потенциал, тази иновативна програма развива ново поколение европейски лидери.

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит, заяви: „Няма друг фактор, който да определя бъдещия успех на нашия континент повече от образованието и развитието на нашите млади хора. За да направим това, трябва да повишим квалификацията и да подкрепим учителите, като им дадем всички инструменти, от които се нуждаят, за да бъдат възможно най-добрите преподаватели. Ангажиментът на УниКредит да даде възможност на общностите за напредък надхвърля предоставянето на финансова подкрепа, поради което съм развълнуван да обявя нашата съвместна работа с „Teach for All“. Партньорството ни с тази изключителна организация ще ни помогне да изпълним ангажимента си за социално подобрение в съответствие с нашата стратегия за екологичните, социалните и управленските фактори. Ще използваме присъствието на УниКредит на континента, за да гарантираме, че достигаме до онези общности, които имат най-голяма необходимост. С нетърпение очаквам да видя резултатите от това партньорство: резултати, които ще имат ефект в цяла Европа през следващите десетилетия.“

Уенди Коп, главен изпълнителен директор и съосновател на „Teach for All“, заяви: „Образованието играе жизненоважна роля за икономическото и социалното благосъстояние на всеки регион. Докато някои ученици в Европа получават добро обучение от сегашните системи, има и голям брой деца, особено от маргинализирани общности, които не получават качествено образование. За да може Европа да посрещне предизвикателствата на този век, е необходимо спешно да се работи в партньорство с училищата, правителствата и семействата, за да се гарантира, че всяко дете има възможност да реализира своя потенциал.“

Със „Заедно в час“ вече сме реализирали общи инициативи и сме доказали ефективността на съвместната ни работа в полза на децата. Старта на новото ни партньорство ще награди всичко постигнато до момента – не само чрез финансовата подкрепа, а и чрез активното ангажиране на наши колеги като доброволци“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Образованието е сфера, която се променя бавно и изисква дългосрочни политики, визионерско мислене и устойчиви инвестиции от цялото общество. Oт тези усилия обаче зависи бъдещето на България. Затова и подкрепата на бизнеса и социално отговорни компании като Уникредит Булбанк е изключително ценна. В „Заедно в час“ вече повече от 12 години работим за каузата всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да развие потенциала си. Уникредит Булбанк е наш верен партньор още от първите години, когато тепърва прохождахме в сферата с привличането на нови учители. Днес сме щастливи, че продължаваме заедно с още по-голяма подкрепа и партньори от цяла Европа да надграждаме това партньорство и да помагаме на българските ученици да развиват умения на бъдещето и да получават образование, което да ги направи отговорни и щастливи граждани на Европа и света„, допълва Траян Траянов, изпълнителен директор на „Заедно в час“ България.

УниКредит ще подкрепи мрежата на „Teach for All“ с дарение от близо 2 милиона евро за финансиране на дейности за учебната 2022-2023 г. Тя ще ангажира и свои служители като доброволци, които да подпомогнат промяната, като отделят от времето си и споделят своите знания и умения. Един от ключовите елементи за успеха на учениците е присъствието на примери за подражание, които да споделят с тях вдъхновяващи разговори и семинари, както и опит от реалната работна среда.

Този съюз ще използва общоевропейските мрежи на двете организации, които работят трансгранично с местните партньори за незабавни резултати в класните стаи и дългосрочно колективно въздействие в общностите. Чрез укрепване на образователните системи и изграждане на среда, която е гъвкава и иновативна, ние гарантираме, че децата в класните стаи днес могат да оформят по-добро бъдеще. Това ще бъде постигнато чрез овластяване на учениците, култивиране на глобален активизъм, ангажиране на общността, споделяне на напредъка и повишаване на осведомеността. Партньорството включва набор от специални ключови показатели за ефективност на местно ниво във всяка от страните.

Подкрепата в България

България има най-големи образователни неравенства сред държавите в ЕС. В обучението и подкрепата за учителите и директорите липсва последователност, а неравенствата, пред които са изправени учениците, се задълбочават. През последните 12 години „Заедно в час“ работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната чрез подбор, обучение и подкрепа на нови учители от различен произход и цели училищни екипи. Тяхната програма „Нов път в преподаването“ привлича хиляди кандидати годишно. В момента над 400 души са завършили програмата, по-голямата част от които продължават да работят в образованието, а участниците в първата или втората година на двугодишната програма са над 140. Програмата „Училища за пример“, стартирана през 2020 г., се фокусира върху училищната трансформация, като работи с 47 училища в 21 от 28 региона в страната и с над 440 учители и училищни ръководители. Освен това „Заедно в час“ се застъпва за промяна на политиката на национално ниво и подкрепя развитието на капацитета на регионалните образователни органи и общинските образователни стратегии. Организацията също така е разработила и продължава да разширява платформата за съдържание за учители, prepodavame.bg, която в момента достига до над 20 000 педагози в страната. УниКредит Булбанк ще подкрепя „Заедно в час“ в разширяването на всички тези дейности, за да се увеличи тяхното положително въздействие и да се намали неравенството в образованието.