УНИЦЕФ и ФАНТАСТИКО в кампания за децата със специални потребности

11.01.2022 | Актуално, Новини

Клиентите на търговска верига ФАНТАСТИКО дариха 225 255 лв. за образование за деца със специални потребности. Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно с Министерство на образованието и партньори, ще доразвие и надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната

225 255 лева бяха дарени в подкрепа на кампанията „Образование за всяко дете“ от клиентите на всички 45 супермаркета ФАНТАСТИКО в периода 2 декември 2021 г. – 5 януари 2022 г.

Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно с Министерство на образованието и науката и партньори, ще доразвие и надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната www.podkrepime.mon.bg, чието създаване започна през 2020г.

Децата със специални образователни потребности (СОП) в системата на предучилищното и училищното образование са над 26 000. Те се нуждаят от персонализирано обучение, съобразено със специфичните им потребности, както и от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното им развитие. Платформата предоставя безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата, като в същото време осигурява пространство на специалистите в сътрудничество с учителите и родителите, да планират и реализират работата с всяко дете на базата на индивидуален и диференциран подход. Тя разширява възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия.

Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на Министерството на образованието и науката.