ТСА представи проучване за бариерите пред достъпа до образование

07.06.2022 | Новини

Тръст за социална алтернатива представи резултатите от аналитично проучване за предизвикателствата, пред които са изправени социално-уязвимите групи в осигуряване на достъп до задължителното училищно образование на децата. То е в продължение на усилията на ТСА в преодоляване на бариери като транспорт, учебници, хранене, които блокират и ограничават пълноценното участие на децата в образователния процес.

Проучването “(НЕ)видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование: нормативна уредба, политики и практики” има за цел да отвори дискусия по въпроса за пълния достъп до образование в България, да повиши осведомеността на институциите, гражданското общество и семействата относно политиките и практиките, свързани с „безплатното образование“.

Анализирани са текстовете в Конституцията на България, които регулират достъпа до образованието като основно право. Разгледани са бариерите, които понастоящем се явяват препятствие за пълноценното участие на много семейства в образователната система.

Пълният текст на документа можете да видите ТУК.