Съветът за развитие на гражданското общество отчете дейността си

04.08.2022 | Новини

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 г. правителството с премиер Кирил Петков конституира Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Инициативата за стартирането на работата му бе лично на вицепремиерa Калина Константинова, която застана начело на Съвета.

Български дарителски форум бе избран за член на СРГО през 2020 г. Съветът се състои от общо 14 граждански организации, които са избрани от други граждански организации, именно със задачата да се осигури повече възможност за диалог и дискусии за подкрепа на гражданските инициативи в България. Иначе казано, този съвет има функцията на граждански контрол спрямо решенията, които управляващите взимат относно гражданското общество – какви начини на участие да се използват, за насърчаването на гражданската активност, за решаването на конкретни проблеми, които са от значение за целия граждански сектор. СРГО беше законово установен още през 2016 г. и трябваше да започне своята дейност през 2018 г., но това не се случи.

На 1 март 2022 г. се състоя и първото извънредно заседание на Съвета, на което членовете взеха първото много важно решение: веднага да бъде създаден механизъм за ежеседмична координация между МС, институции и граждански организации, които активно подпомагат украинските бежанци в България. Над 50 организации регулярно се включваха в тези срещи.

„Съветът за развитие на гражданското общество е създаден, за да може да се даде тласък на политиката за подкрепа развитието на гражданското общество. Така е записано в закона и се радвам, че за четири месеца успяхме да поставим началото на толкова много задачи, за които активният граждански сектор е чакал повече от десетилетие.“, коментира председателят на Съвета и вицепремиер по ефективно Калина Константинова.

В края на юли 2022 г. бе публикуван Отчет за работата на СРГО. Ето някои от основните дейности, реализирани през близо петте месеца работа на Съвета:

  • Изработи и прие механизъм за широки консултации и взаимодействие с други граждански организации, които да служат за пример на другите държавни институции;
  • Прие плътна и интензивна програма за работа до края на година, която включва ясни и прозрачни критерии за финансиране на неправителствени организации и закона за доброволчеството. Работна-програма-СРГО-2022-г.
  • Даде препоръки за това как се комуникира информацията на правителствения сайт за Украйна gov.bg;
  • Аргументира създаването на специална Работна група с Министерство на финансите и други ангажирани институции за създаване на механизъм за финансиране на граждански организации.

„В последните години държавата явно неглижираше своите активни граждани и това е причината да няма нито един адекватен национален механизъм за взаимодействие и финансова подкрепа на граждански организации в България. За пръв път в екипа на това правителство има хора, които разпознават в гражданския сектор безценен ресурс за развитие на обществото. За нас е изключителен приоритет да направим така, че гражданите и техните организации да бъдат подкрепени, за да се превърнат в равностоен партньор на държавата и точен барометър за „здравето“ на институциите“, коментира Красимира Величкова, съветник в кабинета на вицепремиера Калина Константинова и дългогодишен ярък представител на гражданския сектор.

Очаква се в рамките на следващите заседания на СРГО, ако има политическа воля от страна на следващия редовен кабинет, да се изработи и приеме механизмът за финансиране на обществено полезни граждански инициативи от националния бюджет, както и да се проведат широки обществени консултации по уредбата за доброволчеството.