Първа годишна среща на членовете на БДФ

23.02.2022 | Новини

На 22 февруари 2022 г. се състоя  първата годишна среща на членовете на БДФ.

 

Акценти на срещата бяха успехите на членовете на БДФ за 2021 г., приоритетите за 2022 г. и механизмите за подкрепа на каузи, спецификите в намирането на партньори в дарителски проекти и очакванията към БДФ.

Като свои успехи членовете подчертаха поддържането и развиването на дългогодишни дарителските програми и опитът им да ги адаптират, така че да отговорят на новата постковид реалност и да решават проблеми, породени от пандемията, инвестирането в нови, но и задържането и развиването на устойчиви партньорства, устойчивост в развитието на доброволчески програми за служителите.

Дарителски приоритети на фондациите и компаниите в мрежата се оказаха практически всички сфери на обществения живот, проблеми в тях, които те са идентифицирали и на които предлагат решения с различни свои програми и проекти. Здравеопазване, социална подкрепа (за уязвими групи и малцинства, превенция и подкрепа за жени, претърпели насилие), образование, социално предприемачество, подкрепа за граждански организации, околна среда и екология, култура, човешки права и гражданско общество, подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми са все области, в които членовете на БДФ развиват свои програми или оказват директна подкрепа.

Дарителите са избрали и максимално разнообразни и ефективни механизми за подкрепа на своите каузи: структурирани дарителски програми, дарителски програми в партньорство с НПО, директна подкрепа (финансиране) за каузи, маркетинг, обвързан с кауза, дарителство по ведомост, конкурси, стипендии за ученици и студенти, различни инструменти (инкубатори и акселератори), които повишават експертизата на граждански организации и социални предприятия в дарителски процеси.

По отношение на партньорствата те споделиха, че важно за тях е общата кауза и сфера на работа, репутацията на организацията, с която се обвързват, и добрите препоръки от партньори и колеги, положителният опит от предишни общи дейности (ако има такъв), добавената стойност в партньорството (атрактивност на проекта, иновативни елементи, обществена полза, пресечната точка с други каузи и т.н), а също и професионализма и експертизата на партньора.

Като възможни подводни камъни по темата участниците идентифицираха привързаността на дарителите към каузи, с които традиционно работят, която понякога закрепя статуквото, ненужния ексклузивитет в партньорството (ако едно НПО работи с дадена компания става персона нон грата за други в сектора), както и опасността да не видим нови играчи в полето, с енергия, сили и потенциал за промяна.

От БДФ членовете на мрежата очакват да създаваме и поддържаме пространство за обмяна на опит и споделяне на идеи, да продължим застъпническата си дейност за правата на дарителите и гражданските организации, да свързваме дарители и каузи, да сме връзката с институциите при смислена промяна на политики, да работим за надграждане и развиване на добри дарителски практики.

Първата годишна среща на членовете на БДФ се проведе в Топлоцентрала – регионален център за съвременно изкуство. Благодарим на екипа му, който предложи на присъстващите експресен тур из центъра и разказа повече за историята му.

Дейността на БДФ е с подкрепата на фондация „Америка за България“.