Програма РАСТЕЖ ще подкрепи 7 организации и предприемачи

06.07.2022 | Новини

Програмата РАСТЕЖ на фондация „Промяната“ и ING Bank е първият в България двугодишен инкубатор за социални предприемачи и неправителствени организации, които работят със силен тематичен фокус върху развитието на професионалните умения и кариерната готовност на младежи в риск от социално изключване.

РАСТЕЖ е част от мултисекторната коалиция „Да отворим кръга“ и е разработен от експерти на Reach for Change с над 10 годишен опит в работата със социални предприемачи на 3 континента, както и експерти на ING Bank с дългогодишен опит във финансовата сфера в цял свят. С награден фонд от 60 000 лв. инициативата ще направи оценка на работата на избраните организации,  и ще им предостави безвъзмездна финансова подкрепа.

Чрез обучения и индивидуална подкрепа, програмата помага на организациите да развият своя бизнес модел постепенно и устойчиво в рамките на две години. Така те ще могат да подобрят живота на повече хора в риск от бедност и социално изключване в България. Обучителните сесии засягат теми като бизнес моделиране, финансово планиране и устойчивост, измерване на ефекта (impact measurement), комуникация, маркетинг и други. Форматът на обучителната подкрепа е хибриден – срещи на живо съчетани с онлайн модули.

Избраните организации са:

Пламен Сивов & DownTown

„Организацията има за цел социално и икономическо включване на хората със Синдром на Даун и тяхното овластяване чрез равни възможности и развитие на професионални умения. Екипът прави това, като помага на деца и младежи със синдром на Даун да придобият първични работни умения. Крайната цел е постигане на по-висока функционална, икономическа и социална независимост на младите хора с този синдром чрез подход, фокусиран върху способностите, а не върху уврежданията, и основан на ценности и принципи, а не на правила и инструкции. Вдъхновена от холандските „Downies & Brownies”, организацията създава своя комплекс DownTown, който вече работи с деца и младежи от тази група“.

Наградата на херцога на Единбург България

„Мисията на организацията е да развива потенциала на младите хора в България чрез възможности за заетост и развитие на предприемачески умения. Предоставя достъп до възможности за социално и професионално развитие чрез своя отворен виртуален център, достъпен от всички точки на страната. Програмата предлага достъп до висококачествено неформално образование и обучение. В онлайн платформата младежите могат да си поставят лични цели в четири основни направления: развитие на умения, активна физическа активност, доброволчество и приключения сред природата. С помощта на опитен възрастен в ролята на техен ментор те работят върху индивидуалните си цели, откривайки своята страст и място в света“.

DevHubOne

„DevHubOne дава възможност на ученици да развиват и изграждат професионални умения в една от най-проспериращите области в днешно време – дизайн и разработка на игри и интернет приложения. За да направи това, организацията предоставя специални курсове в столична гимназия, но за да даде равни възможности на ученици от всякакъв произход, планира също така да стартира специално учебно пространство за безплатно обучение, самообучение и споделяне на знания за учениците за създаване на видео игри, приложения и виртуална реалност. Това ще позволи на студентите да се ориентират професионално на по-ранен етап, да работят по реални проекти, да изградят портфолио и адекватни знания и умения според настоящия и бъдещ пазар на труда“.

Фондация „Мотиф“

„Фондация Мотиф провежда специализирани курсове по фотография и дизайн за младежи от глухата общност. Проектът цели да предаде визуални умения на младежи с частично или напълно увреден слух, така че те да могат успешно да използват фотографията като изразно средство за комуникация. Това ще стимулира творческото им мислене и ще им даде полезни знания и умения, които да използват в работата си“.

Фондация Impact Drive

„Фондацията стартира своя курс DigiComs с мисията да даде възможност на млади жени и да им осигури финансова независимост. Екипът прави това, като им предоставя необходимите професионални умения в областта на дигиталните комуникации и разказването на истории за нестопански организации, за да могат да започнат кариерата си в сектор, който се нуждае от такива професионалисти“.

Фондация „Един нов свят“

„Фондацията изгражда социални и житейски умения у деца и младежи с поведенчески проблеми и в риск от социално изключване. Тъй като поведенческите проблеми могат да ограничат достъпа им до добро качество на живот, образование и професионална реализация, организацията предоставя психологическа и терапевтична подкрепа за тях и техните семейства – групова и индивидуална работа, консултиране на деца по въпроси, свързани с развитието и поведението, взаимоотношенията с връстници, родители, учители, работа със семейството за подобряване на родителските умения, укрепване на отношенията родител-дете, подпомагане на социалната интеграция на семейството“.

Сдружение „Интегра“

„Мисията на Интегра е да създаде промяна в ромската общност чрез подпомагане на развитието на практически знания и умения у децата и младежите от тази общност. Осигурява обучение за придобиване на социални и граждански умения, финансова грамотност, предприемачество и лидерски умения. Организацията прави това чрез прилагане на метода на обучение чрез изготвяне и създаване на собствени социални и финансови инициативи от деца и ученици, както и срещи за обмен на идеи и проекти, които да бъдат реализирани на практика под менторството на обучени треньори“.

#членовенаБДФ