Пощенска банка е партньор на конкурса „Творци на бъдещето“

05.05.2022 | Актуално

Пощенска банка е партньор на инициативата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Творци на бъдещето“. Тя се провежда за първи път и в нея могат да участват организации-членове на Глобалния договор на ООН в България.

До 15 май служителите от тези компании могат да изпращат предложения за проекти, които са в обществена полза и са в сферите:

– Околна среда. Запазване на биоразнообразието;
– Качествено образование и връзка на образованието с бизнеса; lifelong learning; дигитални умения;
– Антикорупция. Фалшиви новини;
– Добро здраве: работодателят като достоверен източник на здравна информация и мерки; психическо здраве; спорт; здравословно хранене и др.;
– Сигурна работа и икономически растеж – work-life balance, учене през целия живот; нови отношения фирма-служители и др.;
– Друга от Целите, разпозната като важна за бизнеса и обществото.

Една компания може да изпраща до 5 проекта, а най-добрите ще бъдат реализирани като колективни проекти на Българската мрежа. Заявки за участие се изпращат на адрес gb.tc1709030289apmoc1709030289labol1709030289gnu@t1709030289airat1709030289erces1709030289.