Пето издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“

13.05.2022 | Новини

Лидл България стартира петото издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“. В периода от 13 май до 10 юни компанията ще отделя по 3 ст. от всеки касов бон на клиент, а събраният фонд ще се използва за подкрепа на общественозначими проекти, които помагат на хората в различните региони от страната да водят един по-качествен и пълноценен живот.

Граждански организации от цялата страна ще могат да кандидатстват за финансиране от 13 май до 28 юни в следните три тематични области: образование, култура и историческо наследство и околна среда. Нужните документи могат да бъдат намерени на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Всички получени кандидатури ще преминат през процес на подбор от няколко етапа – от административна оценка, през оценка от експертно жури, до оценяване от служители на Лидл България, а одобрените от тях ще бъдат представени в началото на октомври. Максималният размер на финансиране за всеки проект е до 10 000 лв., а периодът за реализация – до една година.

В предходните четири издания на инициативата са подкрепени 96 проекта, а предоставеното финансиране е в общ размер на 715 000 лв. „Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Повече информация за инициативата вижте ТУК.