Дарителите помагат достатъчно, политиците са на ход: отворено писмо от БДФ

27.04.2022 | Новини, Становища

Не искайте от дарителите да заместват политиците във вземането на важни политически решения и в създаването на механизми за подкрепа

На 25 април 2022 г. министър-председателят на Република България Кирил Петков от личния си профил във Фейсбук обяви, че открива публична кампания за набиране на финансов ресурс, който да бъде предоставен на украинското правителство. Конкретният призив към българските граждани е да участват в дарителската кампания, като дарят една заплата и така да подпомогнат финансово Украйна за закупуване на боеприпаси.

Провокиран от конкретния повод Българският дарителски форум (БДФ) – мрежа на големите дарители в страната – фондации и компании, публикува настоящото отворено писмо.

От началото на войната в Украйна и произтеклия от нея огромен бежански поток, БДФ наблюдава безпрецедентна вълнà на солидарност и подкрепа към украинските граждани, принудени да напуснат страната си и да дойдат в България. Хората, гражданските организации и бизнесът даряват финансови средства, експертни услуги, стоки и храни, както от първа необходимост, така и за преодоляване на емоционалната и психическа травма от войната. Обществото ни се самоорганизира, бяха създадени десетки неформални доброволчески групи, бяха изградени и публикувани множество онлайн платформи за свързване на търсещите подкрепа с дарители, за откриване на различни възможности за интеграция. Такъв отклик на човешкото нещастие и нужди съвременната българска история не помни и няма аналог дори в предшестващите две трудни COVID-19 години, които също отбелязаха изключителен ръст на дарителството.

Апелът на премиера Кирил Петков, с който призовава „Всеки български гражданин, който наистина иска да помогне на Украйна, да дари като мен една заплата“ от една страна вменява на дарителите решения, които трябва да вземат политиците, от друга – обезценява хилядите дарителски жестове и усилията на доброволците и дарителите от началото на войната досега.

Призивът гражданите да участват в дарителска кампания „За набиране на финансов ресурс, който да бъде представен на украинското правителство“, оставя на дарителите ангажимент и освобождава институциите от отговорността да вземат навременни решения по най-важните и спорни обществени казуси и проблеми.

Това далеч не е единственият случай, в който политици се опитват да прехвърлят на частните дарители отговорността да поемат водеща роля за решаването на критични ситуации, да спасяват човешки животи, да закупуват медицинска апаратура (както при наводнението в с. Бисер 2012 г., COVID-19 кризата 2020 г. и други ежегодни институционални кампании). Форумът интерпретира тези практики като запълване на дефицити, оставени от държавните институции.

БДФ е категорично против опити за прехвърляне на отговорността за жизненоважни решения от политиците към частните дарители – било то фондации, социалноотговорни компании или отделните хора. Силата и ролята на институциите следва да бъдат изразени в създаването на системни и аргументирани решения с интегрирани ефективни механизми, основани на доброто взаимодействие между всички заинтересовани страни в оказване на смислена подкрепа в настоящата хуманитарна криза. Да се разчита на дарителите да компенсират пропуски и слаба политическа воля от страна на политиците за решаване на даден обществен проблем не е визионерско решение.

Дарителите избират да даряват и да предлагат модели за преодоляване на редица проблеми в здравната, социалната, образователната, културната, екологичната сфера… Водещата мотивация за това обаче не е желанието да компенсират със собствени средства липсата на политически консенсус и ефективни политики. Осигуряването и достъпът до качествени публични услуги за всички граждани са задължение на институциите.

В настоящата военна и хуманитарна криза важният въпрос за предоставянето на военна помощ за Украйна следва да бъде също политическо решение на управляващите, а не тази подкрепа да зависи от дарителите и техните дарителски жестове.