Обзор на законодателния процес 2021

30.01.2022 | Нормативна рамка

Документът представя обзор на цялостния законодателен процес в България през 2021 година, който е от интерес за Българския дарителски форум (БДФ).

2021 беше нетипична от законодателна гледна точка година, като дейността на четирите парламента, които действаха в рамките на годината се различаваше значително всяка със свои специфики и особености. Така докато 44-тото Народно събрание бързаше да промени важни и ключови закони през януари и февруари на 2021 г., 45-тото Народно събрание беше основно фокусирано върху Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и върху Изборния кодекс. 46-тото Народно събрание от своя страна също поработи сериозно върху Правилника, а основните промени, които прие бяха в Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство и преместване на Бюрото за защита на свидетелите от юрисдикцията на Главния прокурор към Министерство на правосъдието. Към декември 2021 г. сегашното 47-мо Народно събрание не е започнало да функционира пълноценно, доколкото редовната му дейност не е разгъната в цялост, но въпреки това прие решение, с което актуализира и удължи мерките, свързани с добавките към пенсиите, детските надбавки и компенсации за цените на тока. Настоящият анализ представя кратък обзор на дейността на всяка от легислатурите, по-важните актове, приети на подзаконово ниво, основно от двете служебни правителства, както и кратък обзор на коалиционното споразумение, подписано от ПП „Продължаваме промяната“, ПП „Има такъв народ“, ПП „Да, България“ и ПП „БСП за България“.

Пълния текст на обзорния документ можете да прочетете ТУК

Материалът е разработен в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.