Общи усилия в подкрепа на Украйна

19.04.2022 | Новини

На 19 април 2022 г. се състоя среща на членовете на БДФ на тема „Подкрепа за Украйна: взаимодействие между институции, дарители и граждани“. Гост беше Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова. Тя разказа как държавата, местната власт, дарителите (компании и фондации) и хората обединяват усилия и работят в подкрепа на украинските граждани, потърсили закрила в България.

Малко факти:

От началото на войната в Украйна до сега в страната ни са влезли 196 597 души. Към днешна дата 90 000 са останали в България. 90% от тях са жени и деца, 1/3 са деца. Близо 180 места работят като пунктове за регистрация за временна закрила.

Усилията на институциите

На много места в страната има изградени ситуационни центрове, най-големите са във Варна, Пловдив и Бургас. Всички институции, от които зависи бързият и навременен достъп до публични услуги като здравеопазване, образование, достъп до пазара на труда, работят за структуриране на процедури, евентуални промени на нормативната рамка, преодоляване на административни трудности.

Важно е взаимодействието

между институции, дарители и граждани, защото само така могат да се търсят по-устойчиви и дългосрочни решения за подкрепа и интеграция на украинските граждани, дошли у нас. От ключово значение е дарителите да продължат да подкрепят гражданските организации, които работят на терен и да имат разбирането, че е нужна както хуманитарна и директна помощ, така и подкрепа и финансиране на организациите, доброволците и екипите, които я реализират.