НПО Инфобанка в подкрепа на украински граждани в България

17.03.2022 | Новини

От началото на войната в Украйна множество компании се обръщат към екипа на Български дарителски форум със запитване за актуална информация, свързана с подкрепата на граждански организации към търсещи у нас закрила украински граждани. За да отговаря на тези запитвания бързо и с актуална информация, БДФ изготви анкета.

Идеята на „НПО Инфобанка v.UA“ е да събере и обобщи информация от максимално широк кръг организации, които предоставят директна подкрепа на хора от Украйна или планират такава в близките 30 дни. Тази информация касае единствено ресурсите, от които имате нужна (финансови, материални, доброволчески) и ще бъде предоставяна при запитване на компании, които искат да даряват за тази кауза.

Организациите, включили се в анкетата, ще получават информация за възможности за финансиране на дейности в тази посока, предоставени по различни програми и механизми, които са достъпни за НПО.

Организациите могат да попълнят анкетата до 31 март.

НПО Инфобанка е създадена в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за подбора на съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и оператора на фонд „Активни граждани България“.