НПО Инфобанка в помощ на организациите на терен

22.02.2022 | Новини

COVID-19 изправи пред сериозни предизвикателства гражданските организации, които предоставят директна подкрепа на уязвими групи и хора в нужда. Редица ограничения затрудниха достъпа до услуги, което постави нуждаещите се в още по-висок риск от социална изолация, бедност, отпадане от системата на образованието, здравни проблеми.

За да подпомогне гражданските организации и достъпа до услугите им, Кауфланд България дари 10 000 бр. предпазни маски за многократна употреба. Условието на компанията беше, посредством НПО Инфобанката те да достигнат до  максимално широк кръг от надеждни и легитимни организации от цялата страна. Това дарение е в продължение на предходно партньорство с Кауфланд през същия инструмент от края на 2021 г., благодарение на което четири НПО получиха офис обзавеждане.

Значителна част от предоставените маски бяха разпределени между регистрирани в НПО Инфобанка организации, които работят на терен и предоставят различен вид подкрепа на нуждаещи се хора. Общо 13 НПО заявиха необходимост и получиха /или ще получат/ предпазни маски съобразно своя капацитет и броя на хората, до които достигат и подпомагат:

– фондация „Подари усмивка“, Димитровград;

– сдружение „Вазовци“, Вършец;

– фондация „Здраве и социално развитие“, София;

– Съвет на жените бежанки в България, София;

– Международна организация по миграция, София;

– сдружение „Бъдеще за децата“, Казанлък;

– фондация „Искам бебе“, София;

– Национален алианс за социална отговорност, Търговище;

– сдружение „Хаячи“, Нови пазар;

– фондация „Бъдеще“, Ракитово;

– Национална мрежа на здравните медиатори, София;

– Национално читалище за слепи „Луи Брайл“, София;

– Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, София.