Над 1,6 млн. дарени през DMS през 2021 год.

21.01.2022 | Актуално, Новини

През 2021 г. дарителската платформа DMS набра и разпредели за каузи в страната над 1,6 млн. лв. DMS съществува в България от 2007 г. и дава възможност на дарителите да подкрепят каузи на организации и институции, както и каузи за лечение на хора, непокрито от държавата. Тя се управлява от БДФ в партньорство с Фондация BCause.

През последните години дарителите в DMS приоритетно даряваха за лечение на хора, но в последните две години почти равна подкрепа събират и каузите на организации, и кампании за лечение. Това е явен знак за по-добрата видимост на гражданския сектор и по-здравата му връзка с общностите, за които работи – процес, затвърдил се по време и след COVID-19 кризата в опит организациите да преодолеят  социалните и здравни последствия от пандемията, помагайки на уязвими хора и групи.

Редовните дарители за каузи в платформата вече са над 22 хиляди и сумата, която те формират като част от общите дарения към каузи, е най-голяма в общия дял дарения за изминалата година (над 600 хил. лв през 2021 г.).

Ясно изразена е подкрепата за граждански организации именно през месечно дарителство със SMS. Най-предпочитани остават отново каузи, свързани с  грижа за животни, както и социални организации, които подпомагат възрастни и уязвими хора (напр. кампаниите на Българската хранителна банка и Каритас България).

През изминалата година сериозен ръст бележи и онлайн дарителството, което достига 1/3 от общия обем дарения (539 952 лв. от всички дарения в DMS).