Конкурс за идейни проекти за осми март

31.01.2022 | Актуално, Новини

Български фонд за жените обявява конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените – 8 март. Основно изискване към проектите е дейностите по тях да се реализират на 8 март (Международния ден на жените) или в рамките на месец март 2022 г., както и да бъдат съобразени с официалните предписания, свързани с превенция на разпространението на COVID-19. Максималния размер на сумата, която може да бъде отпусната, е 3 000 лв.

До 3-ти февруари, с попълване на Формуляр за проектна идея, Формуляр за бюджет и Декларация за достоверност и защита на личните данни, в конкурса могат да кандидатстват:

– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;
– Нерегистрирани групи/колективи чрез фискален спонсор – партньорска организация или чрез представител на колектива, с който ще бъде сключен договор;
– Активисти/физически лица.

Срокове на конкурса:

до 3 февруари 2022 г. – набиране на проектни идеи;
до 9 февруари 2022 г. – оценка на проектните идеи и обявяване на резултатите;
до 14 февруари – подписване на договори и финансиране;
14 февруари – 31 март 2022 г. – изпълнение на проектите;
20 април 2022 г. – краен срок за отчитане на проектните идеи.

Повече информация за критериите за оценка и нужните документи можете да намерите ТУК.