Конкурс: Фонд „Ние можем“ 2022 – помощ за украински младежи

28.09.2022 | Новини

Фондация „BCause: в помощ на благотворителността“ обявява конкурс по фонд „Ние можем“ със специален фокус върху украински младежи в България. Конкурсът се финансира с дарение от Лидл България чрез договор с Български дарителски форум.

Конкурсът има за цел да подпомогне адаптацията и бъдещата самостоятелност на младежи бежанци от Украйна. Основен фокус е поставен върху подкрепата за включване на младежите в образователната система, придобиване на степен за професионални квалификация, търсенето, намирането и започване на работа. В конкурса могат да кандидатстват НПО, които имат капацитет и мотивация да работят за професионално или образователно развитие на младежите. Младежите могат да са на възраст от 16 до 35 години.

Допустимо е включване и на български младежи като част от подкрепяната група – до една четвърт от нея.

Дейностите могат да включват, но не се изчерпват с:

  • Професионални курсове
  • Курсове по български
  • Шофьорски курсове
  • Професионално / кариерно консултиране
  • Начални предприемачески умения
  • Психологическа подкрепа

Дейностите за подкрепа могат да бъдат групови или индивидуални, според броя, нуждите и особеностите на целевата група. Кандидатите могат да ги организират сами или да насочват младежите към дейности, организирани от други институции.

Изплащането само на стипендии за учене не е позволено.

Изисквания към кандидатите: познания и досегашен опит от работа за професионална или образователна подкрепа на младежи, познаване на проблемите на украинските бежанци.

Максимално финансиране на проект: 10 000 лева.

Очаквани резултати:

  • Придобити и сертифицирани с признат национален документ за ниво/квалификация езикови/професионални и други умения
  • Подобрени възможности за започване на работа
  • Намалени/ преодолени психологически травми, вследствие на преживяното в Украйна
  • Повишена увереност и мотивация за живот и реализация в България

Индикатори на програмата: подкрепени 7 проекта и минимум 60 младежи.

Срокът за кандидатстване е до 3 октомври 2022 г. Одобрените кандидати ще бъдат обявени до 10 октомври 2022 г.

Подробните условия за кандидатстване и контакти можете да намерите на страницата на Фондация BCause.