Карол Знание увеличава годишната докторантска стипендия

08.11.2022 | Новини

Фондация Карол Знание увеличи размера на предоставяната годишна докторантска стипендия и тя вече е 10 000 лв. През последните 5 години стипендията се предоставя от фондация, а преди това – 5 години от финансова група Карол. Общо инвестираната сума до момента е 80 000 лв., с които са подкрепени 10 талантливи докторанти в различни области на науката.

Сред носителите на докторантската стипендия са двама физици и един бионанотехнолог от СУ „Св. Климент Охридски“, двама инженери от УАСГ, инженер от Техническия университет в София, медицински физик от Медицинския университет в София, един изследовател на динозаври, докторант от Национален природонаучен музей при БАН,  един изследовател на прилепи от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките. Настоящият носител на престижната стипендия е докторант в Медицински университет – София.

Кандидатстването за редовни докторанти е отворено до 1 декември.

Изисквания към кандидатите:

  • да са български граждани;
  • в годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
  • проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Тематичните области в конкурса са:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Процедура и срокове:

  • Срок за кандидатстване – 1 декември 2022 г.
  • Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на gb.ll1718664900orak@1718664900egdel1718664900wonk1718664900
  • Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;
  • Период на получаване на стипендията: февруари – ноември, на десет равни месечни вноски.

Носителят на годишната стипендия се избира от жури в състав: Станимир Каролев – учредител и председател на УС на фондация Карол Знанием доц. д-р инж. Александър Долашки, лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ в Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН; д-р Йоана Кижева, главен асистент в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Обща и промишлена Микробиология“; доц. Мария Спасова, отличена от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки с включване в световната периодична таблица на младите химици под номер 51; проф. Радостина Стоянова, зам. директор на Института по обща и неорганична химия при БАН; доц. Силивя Бойчева, доцент по „Термични и ядрени електрически централи“ на Технически университет – София; инж. д-р Радостин Стефанов, с три магистратури, едната от които „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“в университета Aalborg, Дания; доц. Д-р Христо Илиев – преподавател в Катедрата по Обща физика на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, първият носител на докторантската стипендия на финансова група Карол за 2012 г.

Още за конкурса и как да кандидатствате можете да прочетете тук.

#ЧленовеНаБДФ