Карол Знание избра носителя на годишната докторантска стипендия

24.01.2022 | Актуално, Новини

Фондация „Карол Знание“ избра д-р Теодор Ангелов, докторант в катедра Неврология, Медицински Университет – София, да бъде носител на годишната докторантска стипендия за 2022 година.

От 2012 г. финансова група Карол връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област (естествени, технически и медицински науки). Със създаването на фондация „Карол Знание“ в началото на 2018 г., стипендията вече се предоставя от фондацията. Нейният размер е 8 000 лв., а допустими кандидати са български граждани, които са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, които разработват проекти с практическо приложение.

Д-р Теодор Ангелов е автор и съавтор на 21 научни публикации и има изяви в 50 национални и международни научни събития. За докторантската стипендия той кандидатства с проект, свързан с клинико-генетично проучване на мотоневронните болести, чиято диагностика е изключително скъпа. Приложението на изследователската дейност на докторанта би имало позитивен икономически ефект както за лечебните заведения, така и за пациентите. Повече за неговата идея можете да прочетете ТУК.