Известен е петият носител на наградата ПРЕДПРИЕМАЧ В НАУКАТА

19.12.2022 | Новини

Наградата Предприемач в науката на фондация „Карол Знание“ спечели Петко Стоев, докторант в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Петко Стоев е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“. Темата на докторантурата му е Многоцелеви теле-управляем сервизен робот. Има публикувани 18 научни доклада, самостоятелни и в съавторство, в страната и чужбина. Един от тях е имено за рехабилитационния робот в Mechanisms and Machine Science, 120, Springer Nature, 2022, на тема „Research and Control of Wearable Robot for Wrist Rehabilitation.“ Фокусът на научните му интереси са роботиката, мозъчномашинният интерфейс, виртуалната реалност.

От 14 представени проекта, журито на конкурса избра да подкрепи с 30 000 лв. неговата разработка за медицински екзоскелет. Името му е Re4Life и ще помага на хора, претърпели инсулт или други наранявания, които засягат горните крайници. Роботизираната ръка ще бъде базирана на принципа на телемедицината и ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице.

В момента липсват интелигентни телеуправляеми рехабилитационни роботи, позволяващи пълноценна рехабилитация в домашни или болнични условия на пациенти. Разработването на такъв иновативен робот ще допринесе за мащабни, навременни, достъпни и лесни за провеждане рехабилитационни процедури, убеден е екипът, който стои зад разработката. С помощта на роботизираната система ще се предотвратят претоварвания или усложнения и ще се ускори възстановителният им процес.

Разработката е приложима едновременно за лява и дясна ръка. Това ще направи роботът първи по рода си не само у нас. Името на робота ще бъде Re4Life. Ще бъде предлаган на болници, рехабилитационни и терапевтични центрове, които ще отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия.

Това е петото издание на конкурса „Предприемач в науката“, което традиционно се предхожда от тримесечно обучение „Предприемачи в науката“. Тази година сред участниците в конкурса е имало докторанти от университети в Русе, Варна, Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Прага и София, а лекторите и менторите в предшестващото обучение на кандидатите за наградата са били учени от Сингапур, Барселона и Лондон.

Награждаването на победителите в конкурсите за Предприемач в науката и за докторантската стипендия на фондация Карол Знание ще бъде на 25 януари 2025 г.
Още за отличения проект Re4Life – тук.

#ЧленовеНаБДФ