Хабитат България организира национална конференция за жилищните политики към уязвими групи

12.04.2022 | Актуално, Новини

Хабитат България организира национална конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. Събитието ще се проведе на 14-ти април 2022 г. в хибриден формат: присъствено в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom. Конференцията е безплатна и с предварителна регистрация ТУК.

Програмата е разделена в три панела:

Панел I. Общински жилищни политики и практики;

Панел II. Добри практики за жилищни политики в Европа;

Панел ІІІ. Националната жилищна политика за уязвими групи.

Разгледайте пълната програма ТУК.

Поставяйки фокус върху тези теми, Хабитат България цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите, свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на МРРБ, МТСП, НСОРБ и НПО, ангажирани с жилищната проблематика.

Събитието е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, с който Хабитат България дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване” можете да разгледате ТУК.