ФРГИ инициира кампания срещу фалшивите COVID-новини

02.02.2022 | Актуално, Новини

Инициативата „Инфодемия в условия на пандемия“ въвлича ученици между 5-ти и 12-ти клас в онлайн кампания, която ще повиши способността им да разпознават фалшивите новини, свързани с коронавируса, в социалните мрежи. Кампанията е на Фонд „Валя Крушкина“ към Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В рамките на 6 седмици учениците ще публикуват фалшиви новини в социални мрежи (Facebook и Instagram), както и насоки към своите връстници и приятели как да се ориентират по-добре в съдържанието, свързано с пандемията. Способността да отсяват фалшивата информация и да проверяват достоверността на източниците и данните, които те предоставят, е важно умение, което учениците трябва да изградят предвид интензивното им присъствие в дигиталния свят.

Пандемията и огромния брой фалшиви новини, свързани с COVID-19, е само един повод да се привлече вниманието на младите хора към болезнения проблем, свързан с недостоверното съдържание в социалните мрежи. Засилената през последните години тенденция чрез невярна информация в тях да се манипулира общественото мнение по важни въпроси е сериозно предизвикателство, за преодоляването на което се изискват познания, които инициативата „Инфодемия в условия на пандемия“ може да даде.

Прочетете повече по темата ТУК.