ФРГИ изследва отношението към войната в Украйна

12.05.2022 | Новини

За да провери как се формират нагласите на българското общество към военния конфликт в Украйна и доколко българите познават историята на българо-руските отношения през последните 150 години, Фондация „Работилница за граждански инициативи” инициира национално представително проучване на тема “ Войната в Украйна и познаването на историческите факти в отношенията България – Русия”. То е проведено през април, 2022 г. и  в него взимат участие 1002 пълнолетни граждани.

Според резултатите от проучването само 10% от анкетираните заявяват, че познават историята на отношенията ни с Русия. Половината от участниците интерпретират политиката на Русия към България като „користна“ и се страхуват от руска инвазия у нас.

Близо 60% от участниците в проучването имат познания за българо-руските отношения от учебниците преди 1990 г. Това обяснява и непознаването на редица исторически факти, като негативната позицията на Русия по повод обявяването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия и обстоятелството, че СССР е обявявал война на България през 1944 г.

За войната между Украйна и Русия 87,4% от анкетираните се информират от българските медии, а 15,7% – от руски. Едва 10% е разликата между хората, които симпатизират на Украйна (32,4%) и симпатизантите на Русия (23,6%). Близко е и съотношението по отношение на анексирането на Крим от Украйна – подкрепят го 26,3%, против са 37,8%.

Всеобщият страх подхранва доминиращата позиция за неутралитет на България във войната (68,4% ). Стряскащо мнозинство от 73,5% не са и нямат намерение да помагат на бежанците. Този резултат би могъл да бъде коментиран от два аспекта – от една страна е темата за емпатията и проактивността на обществото ни изобщо при подобни хуманитарни кризи. И от друга – като резултат от умело манипулираните публикации в медиите и социалните мрежи за поведението на украинските бежанци у нас.

Цялото проучване можете да видите ТУК.