Фондацията на TELUS International Bulgaria с отворена покана за НПО

13.10.2022 | Новини

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ кани фондации, сдружения, читалища и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности. Фондацията финансира проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда.

Тази година, Общественият борд разпределя общо 170 000 лв. на одобрените проекти. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 30 октомври (неделя) 2022 г.

През април се проведе онлайн срещата на фондацията и журито гласува за социалнозначими проекти в подкрепа на местните общности. То избра 6 от тях за финансиране на обща стойност 82 280 лева. В настоящата отворена покана за кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 87 720 лв.

От месец юни тази година, съставът на членовете на Обществения борд, които класират проекти за финансиране от фондацията, е с обновен състав поради изтичане мандатът на някои от тях. Председател на журито е Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“. Тя е първата българка, изпълнителен директор на британската организация „Европейски детски тръст“ през 2000 г. Участва в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в глобалната IFCO – специализирана в приемната грижа и NGO Group for CRC, която обединява организации от цял свят, работещи по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Новите членове включват: Теодора Бакърджиева е изпълнителен директор на Български дарителски форум от март тази година, Хенриета Илиева е сертифициран обучител и консултант от Референтен център за психосоциална подкрепа – Копенхаген Дания и член на Европейската мрежа за социална и психологическа подкрепа при бедствия, Григор Иванов е професионален баскетболист в инвалидна количка от 2019 г. в отбора на БКХУ „София-Балкан“. Това е първият баскетболен клуб за хора в инвалидни колички в България, основан през 2007 г., шампион на Купата на България.

Сред новите членове на журито са представители на TELUS International Bulgaria – Десислава Данова – мениджър „Стратегически инициативи в областта на човешките ресурси и развитие на таланти“, Петър Димов – директор „Обучения и развитие“ и Йорданка Георгиева – директор „Доставки и Вътрешен контрол“.

В журито влизат също Кристина Иванова, Регионален вицепрезидент „Операции“ за Европа и директор за България в TELUS International, Ния Тошкова, докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и работи в Националния природонаучен музей при БАН, Веселин Димитров, редакционен директор на Forbes България, Елица Баракова, е изпълнителен директор на Фондация Бикоуз.

От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International Bulgaria е финансирала 145 проекта, на обща стойност над 1 милион лева. Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на фондация „Обществения борд на TELUS International в България“.

#ЧленовеНаБДФ