Фондация „Еврика“ връчва 42 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки

22.11.2022 | Новини

За 33-та поредна година Фондация „Еврика“ връчва стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки. Тази година фондацията избра 42 талантливи ученици и студенти, които получават още едно признание за своите знания и труд. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Благовест Сендов, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

Стипендиите през 2022/2023 година:

Общ брой на стипендиантите за учебната година – 42

Стипендии по видове:

 • Стипендии, носещи имената на известни български учени и творци с принос в българската и световна наука и техника на стойност 3000 / 2500 лв. годишно – 16;
 • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади на стойност 1400 / 1200 / 1000 лв. – 24
 • Стипендии по целеви дарения на стойност 2500 лв. – 2

Разпределението на стипендиантите по университети и училища:

 • 10 на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 7 на Медицински университет – София
 • 3 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • 2 на ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • 2 на ПУ „П. Хилендарски“
 • 1 на Медицински университет – Пловдив
 • 1 на УНСС – София
 • 1 на ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • 1 на Икономически университет – Варна
 • 1 на РУ „Ангел Кънчев“
 • 1 на ЛТУ – София
 • 7 на СМГ „Паисий Хилендарски“
 • 1 на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • 1 на НПМГ – София
 • 1 на МГ „Гео Милев“ – Плевен
 • 1 на ПМГ – Силистра

Вижте имената на всички стипендианти на страницата на Фондация „Еврика“.